settings icon
share icon

Prædikerens bog

Forfatter: Prædikerens bog identificerer ikke direkte sin forfatter. Der er en hel del vers, der antyder at Salomon skrev bogen. Der er nogle spor i konteksten, der muligvis antyder at en anden person skrev bogen efter Salomons død, muligvis flere århundreder senere. Men den mest almindelige overbevisning er, at forfatteren faktisk er Salomon.

Forfattetidspunkt: Salomons regeringstid som konge over Israel varede fra omkring år 970 f.Kr. til omkring år 930 f.Kr. Prædikerens bog blev sandsynligvis skrevet i slutningen af denne regeringstid, omkring år 935 f.Kr.

Formålet med skriftet: Prædikerens bog er en bog, der handler om perspektiv. "Prædikerens" (på engelsk også fundet i KJV) eller "Lærerens" (NIV) beretning fortæller os om den uundgåelige nedtrykthed, der følger, hvis vi søger glæden i denne verdens ting. Denne bog giver kristne muligheden for at se verden gennem øjnene på en person der, på trods af at være meget vís, forsøger at finde meningen i midlertidige, menneskelige ting. Prædikeren undersøger næsten alle slags verdslige nydelser, og ingen af dem giver ham nogen oplevelse af meningsfuldhed.

Til sidst accepterer Prædikeren, at det kun er i troen på Gud, at der findes nogen personlig mening. Han beslutter sig for at acceptere det faktum, at livet er kort, og at det i sidste ende er værdiløst uden Gud. Prædikeren tilråder læseren til at fokusere på Den Evige Gud, fremfor på midlertidig nydelse.

Nøglevers: Prædikerens bog 1:2, "Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, endeløs tomhed, alt er tomhed."

Prædikerens bog 1:18, "for jo større visdom, des større kval, den, der øger sin kundskab, øger sin smerte."

Prædikerens bog 2:11, "Men da jeg så tilbage på alt det, mine hænder havde udført, og på det slid, jeg havde haft med at udføre det, da var det alt sammen tomhed og jagen efter vind, og der var ikke noget udbytte af det under solen."

Prædikerens bog 12:1, "Husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage kommer, og de år oprinder, om hvilke du siger: 'Dem kan jeg ikke lide!'"

Prædikerens bog 12:13, "Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker!"

Kort opsummering: To sætninger bliver ofte gentaget i Prædikerens bog. Det ord, der oversættes som "tomhed," og i andre oversættelser som "meningsløshed" (fra den engelske oversættelse NIV), fremgår ofte, og bruges til at fremhæve denne verdens tings midlertidige natur. Når alt er sagt og gjort, vil selv de mest imponerende, menneskelige bedrifter gå i glemmebogen. Udtrykket "under solen" bliver brugt 28 gange, og henviser til den dødelige verden. Når Prædikeren taler om "alt under solen," taler han om jordiske, midlertidige, menneskelige ting.

De første syv kapitler af Prædikerens bog beskriver alle de jordiske ting "under solen," som Prædikeren prøver at finde meningen ved. Han prøver sig ad med videnskabelig opdagelse (1:10-11), visdom og filosofi (1:13-18), munterheden (2:1), alkohol (2:3), arkitektur (2:4), ejendom (2:7-8), og luksus (2:8). Prædikeren vendte sine tanker til forskellige filosofier for at finde mening, såsom materialisme (2:19-20), og endda forskellige moralkodekser (inklusive kapitlerne 8-9). Han fandt ud af, at det alt sammen var meningsløst, en midlertidig afledning som, uden Gud, ikke havde noget formål eller nogen lang levetid.

Kapitlerne 8-12 i Prædikerens bog beskriver Prædikerens forslag og kommentarer til, hvordan et langt liv bør leves. Han når frem til den konklusion, at uden Gud er der ikke nogen sandhed eller mening med livet. Han har set mange onder og har indset, at selv den bedste af menneskets bedrifter ikke er noget værd i det lange løb. Så han råder læseren til at anerkende sin Skaber fra ungdommen af (Prædikeren 12:1) og følge Hans vilje (12:13-14).

Foregribelser: Til alle de tomme ting, der er beskrevet i Prædikerens bog, er svaret Kristus. Ifølge Prædikerens bog 3:17, dømmer Gud de retfærdige og de uretfærdige, og de retfærdige er kun dem, der bliver fundet i Kristus (2. Kor. 5:21). Gud har lagt evigheden i vores hjerter (Prædikeren 3:11) og har sørget for Vejen til evigt liv gennem Kristus (Johannes 3:16). Vi bliver mindet om, at jagen efter denne verdens rigdom ikke blot er tomhed, fordi den ikke stiller os tilfredse (Prædikeren 5:10), men selv hvis vi kunne opnå disse ting, ville vi uden Kristus miste vores sjæle – og hvad hjælper det så? (Markus 8:36). I sidste ende har enhver skuffelse og tomhed, der beskrives i Prædikerens bog, sin løsning i Kristus, Guds visdom og den eneste, sande mening, vi kan finde her i livet.

Praktisk anvendelighed: Prædikerens bog giver den kristne muligheden for at forstå den tomhed og den fortvivlelse, som de, der ikke kender Gud, kæmper med. De, der ikke har en frelsende tro på Kristus, står foran et liv, der til slut vil have sit ophør og være ligegyldigt. Hvis der ikke findes nogen frelse, og ingen Gud, så mangler livet ikke blot mening, men det har heller ikke noget formål eller nogen retning. Adskilt fra Gud er livet "under solen" frustrerende, ondskabsfuldt, uretfærdigt, kort, og en "endeløs tomhed." Men med Kristus er livet blot en skygge af de herlige ting, der venter i himlen, og som kun er tilgængelige gennem Ham.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Prædikerens bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries