settings icon
share icon

Ordsprogenes bog

Forfatter: Kong Salomon er den vigtigste forfatter af Ordsprogenes bog. Hans navn findes i kapitel 1:1, 10:1 og 25:1. Vi må også antage, at Salomon samlede og redigerede andre ordsprog end sine egne, for i Prædikerens bog 12:9 står der, "Ud over det var Prædikeren vís, altid lærte han folket kundskab. Han overvejede og forskede, han dannede mange ordsprog" (på engelsk fremgår det mere klart, at han ledte efter og brugte andre ordsprog). Den hebraiske titel Mishle Shelomoh er rigtignok "Salomons ordsprog."

Forfattetidspunkt: Salomons ordsprog blev nedskrevet omkring år 900 f.Kr. I løbet af hans regeringstid som konge, nåede nationen Israel sit højdepunkt både åndeligt, politisk, kulturelt og økonomisk set. Israels omdømme nåede nye højder, og det samme skete samtidigt for Salomon. Højtstående personer fra fremmede egne langt borte rejste store afstande for at høre den vise monark tale (1. Kongebog 4:34).

Formålet med skriftet: Viden er ikke andet end en samling af rå fakta, men visdom er evnen til at se mennesker, begivenheder, og situationer som Gud ser dem. I Ordsprogenes bog åbenbarer Salomon Guds tanker i spørgsmål, der går fra det høje og ophøjede og til de normale og almindelige hverdagssituationer også. Det lader ikke til, at noget emne undslap kong Salomons opmærksomhed. Spørgsmål vedrørende personlig adfærd, seksuelle relationer, forretning, rigdom, velgørenhed, ambitioner, disciplin, gæld, børneopdragelse, karakter, alkohol, politik, hævn, og gudsfrygt er iblandt de mange emner, der dækkes i denne rige samling af vise ordsprog.

Nøglevers: Ordsprogenes bog 1:5, "Den vise skal lytte og øge sin lærdom, den forstandige skal erhverve livsvisdom."

Ordsprogenes bog 1:7, "At frygte Herren er begyndelsen til kundskab, de dumme ringeagter visdom og belæring."

Ordsprogenes bog 4:5, "Køb visdom, køb indsigt, glem den ikke, og vig ikke fra min munds ord."

Ordsprogenes bog 8:13-14, "At frygte Herren er at hade det onde, hovmod, stolthed, ond adfærd og svigefuld tale hader jeg. Hos mig er der råd og fornuft, jeg har indsigt, jeg har styrke."

Kort opsummering: Det kan være lidt svært at opsummere Ordsprogenes bog, for i modsætning til mange af Skriftens andre bøger, finder man ikke et bestemt plot eller en bestemt historie på dens sider. På samme måde finder man heller ikke en hovedperson i bogen. Det er visdommen, der er i fokus – en prægtig, guddommelig visdom der er hævet over al historie, mennesker, og kulturer. Selv en overfladisk læsning af denne storslåede skat vil afsløre, at kong Salomons kyndige ordsprog er lige så relevante i dag, som de var for tre tusind år siden.

Foregribelser: Temaet om visdom og nødvendigheden af den i vores liv, finder sin opfyldelse i Kristus. I Ordsprogenes bog formanes vi igen og igen til at søge visdom, købe visdom, og forstå visdom. Ordsprogenes bog fortæller os også – og gentager det – at frygt for Herren er begyndelsen til kundskab (Ordsprogene 1:7; 9:10). Det er vores frygt for Guds vrede og retfærdighed der driver os til Kristus, som er legemliggørelsen af Guds visdom, som den udtrykker sig i Hans herlige plan om at frelse menneskeheden. I Kristus, "i hvem alle visdommens og kundskabens skatte (er) skjult" (Kol. 2:3), finder vi svaret på vores søgen efter visdom, remediet mod vores frygt for Gud, og den "retfærdighed og helligelse og forløsning" vi så desperat har brug for (1. Kor. 1:30). Den visdom der kun findes i Kristus, står som kontrast til den dårskab der findes i verden, og som opfordrer os til at være vise i vores egne øjne. Men Ordsprogenes bog fortæller os også, at denne verdens vej ikke er Guds vej (Ordsprogene 3:7), og kun fører til død (Ordsprogene 14:12; 16:25).

Praktisk anvendelighed: Der findes en ubestridelig, praktisk anvendelighed i denne bog, og der er sunde og fornuftige svar til alle slags komplekse vanskeligheder at finde i dens 31 kapitler. Der er ingen tvivl om, at Ordsprogenes bog er den største "how to" hjælpe-bog der nogensinde er skrevet, og de, der har fornuft nok til at tage Salomons lektioner til sig, vil hurtigt opdage, at de har gudfrygtighed, fremgang, og glæde til rådighed, hvis de spørger.

Det gentagende løfte i Ordsprogenes bog er, at de som vælger visdommen og følger Gud, vil blive velsignet på talrige måder: med langt liv (9:11); fremgang (2:20-22); glæde (3:13-18); og Guds godhed (12:21). De, der forkaster Ham, vil på den anden side set opleve skam og død (3:35; 10:21). At forkaste Gud er det samme som at vælge dumheden over visdommen, og dermed adskiller vi os selv fra Gud, Hans Ord, Hans visdom og Hans velsignelser.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Ordsprogenes bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries