settings icon
share icon

Obadias' bog

Forfatter: Vers 1 identificerer profeten Obadias som værende forfatter til Obadias' bog.

Forfattetidspunkt: Obadias' bog blev sandsynligvis skrevet imellem år 848 og 840 f.Kr.

Formålet med skriftet: Obadias' bog, som er den korteste bog i det gamle testamente, er kun 21 vers lang. Obadias er en Guds profet, som bruger denne mulighed til at fordømme Edom for dets synder imod både Gud og Israel. Edomitterne er efterkommere af Esau, og israelitterne er efterkommere af hans tvillingebror, Jakob. En uoverensstemmelse imellem brødrene har på dette tidspunkt indvirket på forholdet imellem deres efterkommere igennem mere end 1000 år. Denne splittelse gjorde, at edomitterne nægtede Israel retten til at måtte krydse over i deres land, dengang israelitterne udvandrede fra Egypten. Edoms stolthedssynder kræver nu et stærk ord om dom fra Herren.

Nøglevers: Obadias' bog, vers 4, "Flyver du højt som ørnen og lægger din rede blandt stjernerne, styrter jeg dig ned derfra, siger Herren."

Obadias' bog, vers 12, "Se ikke med skadefryd på din broder på hans skæbnedag. Glæd dig ikke over judæerne på deres undergangs dag. Spær ikke munden hånligt op på nødens dag."

Obadias' bog, vers 15, "Herrens dag er nær, den kommer over alle folkene. Som du har gjort, skal der gøres mod dig, din gerning skal ramme dig selv."

Kort opsummering: Obadias' budskab er endeligt og sikkert: Edoms kongerige vil blive fuldstændig udslettet. Edom havde været arrogant, og havde godtet sig over Israels ulykke, og da fjendtlige hære angriber Israel, og Israel beder om hjælp, nægter edomitterne at hjælpe dem, og vælger i stedet for at kæmpe imod dem, og ikke for dem. Disse stolthedssynder kan der ikke længere ses imellem fingre med. Bogen ender med løftet om, at Zion vil blive udfriet i de sidste dage, hvor landet vil blive genoprettet til Guds folk, og Han vil herske over dem.

Foregribelser: Vers 21 i Obadias' bog indeholder et skyggebillede på Kristus og Hans kirke. "Da skal befrierne drage op til Zions bjerg og holde dom over Esaus bjergland. Kongemagten skal tilhøre Herren." Disse "befriere" (i NKJV-versionen kaldet for "frelsere"), er Kristi apostle, ordets forkyndere, og særligt dem, der har forkyndt evangeliet i de sidste dage. De kaldes i NKJV-versionen ikke for "frelsere" fordi de frelser os, men fordi de forkynder frelse igennem Kristi evangelium, og viser os vejen til at opnå frelse. De, samt det Ord, de prædiker, er det middel, hvormed de gode nyheder om frelse bliver forkyndt for alle mennesker. Kristus er den eneste Frelser, der alene har købt frelsen til os, og er dens banebryder, hvorimod evangeliets frelsere og befriere vil blive mere og mere synlige, jo nærmere vi kommer enden.

Praktisk anvendelighed: Gud vil overvinde alt på vores vegne, hvis vi forbliver tro mod Ham. Modsat Edom, må vi være parate til at hjælpe andre i nødens stund. Stolthed er synd. Vi har ikke noget at være stolte over, på nær af Jesus Kristus, og det, Han har gjort for os.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Obadias' bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries