settings icon
share icon

Nehemias' bog

Forfatter: Nehemias' bog nævner ikke specifikt sin forfatter, men både jødiske og kristne kilder anerkender Ezra som forfatteren. Dette er baseret på, at Ezras bog og Nehemias' bog oprindeligt var én bog.

Forfattetidspunkt: Nehemias' bog blev sandsynligvis skrevet omkring 445 f.Kr. og 420 f.Kr.

Formålet med skriftet: Nehemias' bog, som er en af bibelens historiske bøger, fortsætter fortællingen om Israels tilbagevenden fra det babyloniske fangenskab og templets genopbyggelse i Jerusalem.

Nøglevers: Nehemias' bog 1:3, "og de svarede mig: 'De, som dér i provinsen er tilbage fra fangenskabet, lever i stor nød og vanære. Jerusalems mur er brudt ned og dens porte gået op i flammer.'"

Nehemias' bog 1:11, "'Ak, Herre, lad dit øre lytte til din tjeners bøn og til bønnen fra dine tjenere, som ønsker at frygte dit navn. Lad det lykkes for mig, din tjener, lad mig finde barmhjertighed hos denne mand!'"

Nehemias' bog 6:15-16, "Efter tooghalvtreds dages forløb stod muren færdig den femogtyvende dag i måneden elul. Da alle vore fjender hørte om det, og alle folkeslagene omkring os så det, forekom det dem meget forunderligt, og de forstod, at det var Guds vilje, at dette arbejde var udført."

Kort opsummering: Nehemias var en hebræer i Persien da ordet nåede ham om, at templet i Jerusalem var ved at blive rekonstrueret. Han blev ængstelig, da han vidste at der ikke var nogen mur til at beskytte byen. Nehemias inviterede Gud til at bruge ham til at redde byen. Gud svarede på hans bøn ved at gøre den persiske konges, Artaxerxes', hjerte blødt, så han ikke kun gav sin velsignelse, men også gav forsyninger til at bruge til projektet.

På trods af modstand og beskyldninger blev muren bygget, og fjenderne gjort tavse. Inspireret af Nehemias' gav folket tiende af mange penge, forsyninger og arbejdskraft, så muren blev gjort færdig på utrolige 52 dage på trods af modstand. Denne fællesindsats varede dog kort tid, for Jerusalem faldt tilbage i frafald, da Nehemias forlader byen for en tid. Da han vendte tilbage til Jerusalem, fandt Nehemias stærke mure, men et svagt folk. Han besluttede sig for at undervise folket i moralsk levevis, og han lagde ikke fingrene imellem. "Jeg gik i rette med dem, forbandede dem, og nogle af mændene slog jeg og rev i håret; jeg tog dem i ed ved Gud og sagde: 'I må ikke give jeres døtre til deres sønner, og I må ikke tage deres døtre til jeres sønner eller jer selv'" (Nehemias 13:25). Han genetablerede sand tilbedelse gennem bøn og ved at opmuntre folket til vækkelse, ved at læse og holde sig til Guds Ord.

Foregribelser: Nehemias var en bønnens mand, og han bad inderligt for sit folk (Nehemias 1). Hans nidkære forbøn for Guds folk er en foregribelse på vores store forbeder, Jesus Kristus, som inderligt bad for sit folk i sin ypperstepræstelige bøn i Johannesevangeliet 17. Nehemias og Jesus havde begge en brændende kærlighed til Guds folk, som de udøste for Gud i bøn, ved at gå i forbøn for dem foran tronen.

Praktisk anvendelighed: Nehemias ledte israelitterne ind i en respekt og kærlighed til Skriftens ord. På grund af sin kærlighed til Gud og sin længsel efter at se Gud æret og herliggjort, ledte Nehemias israelitterne mod den tro og lydighed, som Gud havde ønsket for dem så længe. På samme måde må kristne også elske og have ærefrygt for Skriftens sandheder, beslutte sig for at huske på dem, grunde på dem dag og nat og vende sig til dem for at få ethvert slags åndeligt behov opfyldt. I 2. Timotheusbrev 3:16-17 læser vi, "Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning." Hvis vi forventer, at vi vil se den samme åndelige vækkelse ske, som israelitterne så (Nehemias 8:1-8), er vi nødt til at begynde med Guds Ord.

Hver af os bør have en ægte barmhjertighed for andre, som har åndelige eller fysiske smerter. Hvis vi føler barmhjertighed, men alligevel ikke gør noget for at hjælpe, er det bibelsk set ubegrundet. Nogle gange er vi nødt til at opgive vores egen komfort, så vi bedre kan tjene andre. Vi må helt tro på en sag, før vi giver af vores tid og penge til den med et oprigtigt hjerte. Når vi lader Gud tjene igennem os, vil selv ikke-troende genkende at det er Guds værk.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Nehemias' bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries