settings icon
share icon

Nahums bog

Forfatter: Forfatteren til Nahums bog identificerer sig selv som elkoshitten Nahum (Nahum betyder på hebraisk "Trøster") (1:1). Der findes mange teorier om, hvor den by befandt sig, selvom der ikke noget konkluderende bevis. En af disse teorier går på, at det henviser til den by, der senere blev kaldt for Kapernaum (hvilket bogstaveligt talt betyder "Nahums landsby"), ved søen ved Galilæa.

Forfattetidspunktet: Når vi tager de begrænsede oplysninger, vi har om Nahum i betragtning, er det bedste vi kan gøre at indsnævre tidsrammen for, hvornår Nahums bog blev skrevet, til at være imellem omkring år 663 og 612 f.Kr. Der nævnes to begivenheder, som hjælper os til at bestemme disse datoer. Nahum nævner for det første at Theben (No-Amon) i Egypten bliver overgivet til assyrerne (663 f.Kr.), og det er skrevet i datid, så det var allerede sket. For det andet gik resten af Nahums profetier i opfyldelse i år 612 f.Kr.

Formålet med skriftet: Nahum skrev ikke denne bog som en advarsel eller et "kald til omvendelse" for Nineves folk. Gud havde allerede sendt profeten Jonas til dem 150 år forinden med Sit løfte om hvad der ville ske, hvis de fortsatte med deres onde veje. Folket omvendte sig dengang, men levede nu lige så galt, om end ikke værre end de før havde gjort. Assyrerne var blevet fuldstændigt brutale i deres erobringer (de hang kroppene af deres ofre på pæle og brugte deres hud på deres teltvægge, blandt andre grusomheder). Nu sagde Nahum så til Judas befolkning, at de ikke skulle være fortvivlede, fordi Gud havde proklameret dom, og assyrerne ville snart modtage, hvad de fortjente.

Nøglevers: Nahums bog 1:7, "Herren er god, et værn på nødens dag; han tager sig af dem, der søger tilflugt hos ham."

Nahums bog 1:14a, "Men om dig [Nineve] har Herren befalet: Dit navn skal ikke leve videre."

Nahums bog 2:1a, "Hør budbringerens fodtrin hen over bjergene, han forkynder fred!" Se også Esajas' bog 52:7 og Romerbrevet 10:15.

Nahums bog 2:14a, "Jeg kommer over dig, siger Hærskarers Herre."

Nahums bog 3:19, "Der er ingen lindring for dit nederlag, dit sår vil ikke læges. Enhver, der hører dig, klapper i hænderne; for hvem er ikke gang på gang blevet ramt af din ondskab?"

Kort opsummering: Nineve havde engang reageret på Jonas' prædiken, og vendt sig bort fra deres onde veje for at tjene Herren Gud, Jehova. Men 150 år senere vendte Nineve tilbage til afgudsdyrkelse, vold og arrogance (Nahum 3:1-4). Gud sender endnu engang en af sine profeter til Nineve for at prædike dom om byens ødelæggelse, og formaner dem til omvendelse. Desværre lyttede ninevitterne ikke til Nahums advarsel, og byen blev bragt under babylonisk herredømme.

Foregribelser: Paulus gentager Nahums bog 1:15 i Romerbrevet 10:15, i forbindelse med Messias og Hans tjeneste, såvel som Kristi apostle på Hans tid. Det kan også handle om enhver forkynder af evangeliet, hvis opgave det er at "forkynde fredens evangelium." Gud har stiftet fred med syndere ved Kristi blod, og har givet Sit folk den fred, der "overgår al forstand" (Filipperne 4:7). Det er også forkynderens opgave at "bringe godt budskab og forkynde frelse," såsom forligelse, retfærdighed, tilgivelse, liv, og evig frelse ved en korsfæstet Kristus. Når de prædiker et sådant evangelium, og bringer sådanne nyheder, gør det deres fodtrin herlige. Der er her tale om et billede af et menneske, der løber til et andet, og er ivrig og fyldt med glæde over at forkynde det glade budskab.

Praktisk anvendelighed: Gud er tålmodig og sen til vrede. Han giver ethvert land tid til at kalde Ham for deres Herre. Men Han lader sig ikke spotte. Hver gang et land vender sig bort fra Ham for at tjene sine egne motiver, træder Han til med dom. De Forenede Stater (USA) blev for næsten 220 år siden dannet som en nation, som lod sig lede af principper, der findes i Bibelen. Det har forandret sig inden for de seneste 50 år, og USA bevæger sig dagligt i den modsatte retning. Som kristne er det vores pligt at forsvare bibelske principper og skriftens sandhed, for sandheden er vores landes eneste håb.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Nahums bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries