settings icon
share icon

Mikas bog

Forfatter: Forfatteren til Mikas bog var profeten Mika (Mika 1:1).

Forfattetidspunkt: Mikas bog blev sandsynligvis skrevet imellem år 735 og 700 f.Kr.

Formålet med skriftet: Budskabet i Mikas bog er en kompleks blanding af dom og håb. På den ene side set bekendtgjorde profetierne dom over Israel for sociale onder, korrupt lederskab og afgudsdyrkelse. Dommen forventedes at kulminere med ødelæggelsen af Samaria og Jerusalem. På den anden side set proklamerer bogen ikke blot, at nationen ville blive genoprettet, men også at Israel og Jerusalem ville blive forvandlet og ophøjet. Budskaberne om håb og dom modsiger dog ikke nødvendigvis hinanden, da genoprettelse og forvandling først vil ske efter dommen.

Nøglevers: Mikas bog 1:2, "Hør, alle folkeslag! Lyt, jord med alt, hvad du rummer! Fra sit hellige tempel vil Gud Herren vidne imod jer."

Mikas bog 5:1, "Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage."

Mikas bog 6:8, "Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud."

Mikas bog 7:18-19, "Hvilken gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed; han viser os atter barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb!"

Kort opsummering: Profeten fordømmer Israels ledere, præster og profeter, som udnytter og leder folket vild. Det er på grund af deres gerninger, at Jerusalem vil blive ødelagt. Profeten Mika forkynder befrielsen af de folk, der er villige til at gå fra Jerusalem til Babylon, og konkluderer med en formaning til Jerusalem om at ødelægge de lande, der har samlet sig imod hende. Den ideelle leder vil komme fra Betlehem for at forsvare landet, og profeten forkynder Jakobs rests triumf, og forudser en dag, hvor Jahve vil rense landet for afgudsdyrkelse og tendensen til at sætte sin lid til militær magt. Profeten giver en kraftfuld og præcis opsummering af Jahves krav om retfærdighed og trofast kærlighed, og bekendtgør, at der vil komme dom over dem, der har fulgt Omris og Ahabs veje. Bogen slutter med en profetisk liturgi, der omfatter indhold, der gør det til en klage. Israel bekender sin synd og forsikres om, at det vil blive udfriet ved Jahves mægtige gerninger.

Foregribelser: Mikas bog 5:1 er en messiansk profeti, der citeres af vismændene, som ledte efter den nyfødte konge fra Betlehem (Matthæus 2:6). Fordi disse konger fra øst var bekendte med de hebraiske skrifter, vidste de, at der fra den lille landsby Betlehem ville komme en Freds Fyrste, verdens Lys. Mikas budskab om synd, omvendelse og genoprettelse finder sin endelige opfyldelse i Jesus Kristus, som er sonofferet for vore synder (Romerne 3:24-25) og den eneste Vej til Gud (Johannes 14:6).

Praktisk anvendelighed: Gud advarer os, så vi ikke behøver at opleve Hans vrede. Dommen er sikker, hvis der ikke bliver lyttet til Guds advarsler, og hvis Hans betalingsmiddel for synd, som findes i ofringen af Sin egen Søn, forkastes. Den troende i Kristus vil blive opdraget på af Gud – ikke pga. had, men fordi Han elsker os. Han ved, at synd ødelægger, og Han ønsker, at vi skal være gjort hele. Den helhed, som er løftet om genoprettelse, venter dem der forbliver lydige over for Ham.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Mikas bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries