settings icon
share icon

Malakias' bog

Forfatter: Malakias 1:1 identificerer forfatteren til Malakias' bog som værende profeten Malakias.

Forfattetidspunkt: Malakias' bog blev skrevet imellem år 440 og 400 f.Kr.

Formålet med skriftet: Malakias' bog er et orakel: Herrens ord til Israel ved Malakias (1:1). Dette var Guds advarsel ved Malakias, for at fortælle folket, at de skulle vende tilbage til Gud. Her, hvor den sidste bog i det gamle testamente slutter, ringer tilkendegivelsen af Guds dom og løftet om genoprettelse igennem den kommende Messias i israelitternes ører. Der følger fire hundrede år med stilhed, hvilke slutter med et lignende budskab fra Guds næste profet, Johannes Døber, som proklamerer, "Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!" (Matthæus 3:2).

Nøglevers: Malakias' bog 1:6, "En søn ærer sin far og en træl sin herre. Men er jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frygten for mig? Sådan siger Hærskarers Herre til jer præster, der ringeagter mit navn."

Malakias' bog 3:6-7, "Jeg, Herren, er ikke blevet en anden, men I er ikke holdt op med at være Jakobs sønner! Siden jeres fædres dage er I veget fra mine love; I holdt dem ikke. Vend om til mig, så vil jeg vende om til jer, siger Hærskarers Herre."

Kort opsummering: Malakias nedskrev Herrens ord til Guds udvalgte folk, som var kommet på afveje, særligt præsterne, som havde vendt sig fra Herren. Præster behandlede ikke de ofre, som de skulle frembære for Herren, alvorligt. Man ofrede dyr med fejl, på trods af, at loven krævede dyr uden fejl (5. Mos. 15:21). Mændene i Juda forrådte deres ungdoms hustruer, og undrede sig over, hvorfor Gud ikke ville tage imod deres ofre. Folket gav heller ikke tiende, som de burde have gjort (3. Mos. 27:30, 32). Men på trods af folkets synd, og at de vendte sig bort fra Gud, gentager Malakias Guds kærlighed til Sit folk (Malakias 1:1-5) og Hans løfter om en kommende Budbringer (Malakias 2:17-3:5).

Foregribelser: Malakias' bog 3:1-6 er en profeti, der handler om Johannes Døberen. Han var Herrens Budbringer, som blev sendt for at bane vejen (Matthæus 11:10) for Messias, Jesus Kristus. Johannes prædikede omvendelse og døbte i Herrens navn, og forberedte derved vejen for Jesu første komme. Men Budbringeren, der kommer "med ét til sit tempel," er Kristus selv, når Han anden gang kommer med magt og megen herlighed (Matthæus 24). På den tid vil Han "rense levitterne" (v. 3), hvilket betyder, at de, der eksemplificerede Moseloven, selv ville få brug for at blive renset fra synd gennem Frelserens blod. Først da vil de være i stand til at ofre "et retfærdigt offer," da det vil ske ved Kristi retfærdighed, som er blevet dem tilregnet ved tro (2. Kor. 5:21).

Praktisk anvendelighed: Det har ikke Guds velbehag, når vi ikke holder Hans bud. Han vil gengælde dem, der ringeagter Ham. Gud hader også skilsmisse (2:6), og tager ægteskabspagten alvorlig, og Han ønsker ikke, at den skal brydes. Det er vores opgave at forblive tro overfor vores ungdoms ægtefælle hele livet igennem. Gud ser vores hjerter, så Han ved godt, hvad vores bevæggrunde er; intet kan skjules fra Ham. Han vil vende tilbage, og Han vil være dommer. Men hvis vi vender os til Ham, vil Han vende Sig til os (Malakias 3:6).

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Malakias' bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries