settings icon
share icon

Joels bog

Forfatter: Joels bog fortæller, at profeten Joel er dens forfatter (Joel 1:1).

Forfattetidspunkt: Joels bog blev sandsynligvis skrevet imellem år 835 og 800 f.Kr.

Formålet med skriftet: Juda, hvor bogen foregår, er ødelagt af store sværme af græshopper. Invasionen af disse græshopper ødelægger alt – fra kornmarker, til vinmarker, haver og træer. Joel beskriver med et symbolsk sprog disse græshopper som en marcherende, menneskelig hær, og ser på alt dette som den kommende, guddommelige dom, der kommer imod nationen pga. dens synder. Bogen fremhæver to store begivenheder. Den ene er invasionen af græshopper, og den anden er udgydelsen af Ånden. Den begyndende opfyldelse af dette citeres af Peter i Apostlenes Gerninger kap. 2, som værende sket på pinsedag.

Nøglevers: Joels bog 1:4, "Hvad græshoppen levnede, har bideren ædt, hvad bideren levnede, har larven ædt, hvad larven levnede, har gnaveren ædt."

Joels bog 2:25, "Jeg erstatter jer de år, da græshoppen åd, da larven, gnaveren og bideren åd, min store hærstyrke, som jeg sendte imod jer."

Joels bog 3:1, "Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og jeres døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner."

Kort opsummering: En frygtelig plage af græshopper efterfølges af en voldsom hungersnød i hele landet. Joel bruger disse begivenheder som en katalysator for at sende advarende ord til Juda. Hvis ikke folket hurtigt og helt omvender sig, vil fjendtlige hære fortære landet, som de naturlige ting gjorde det. Joel appellerer til hele folket og præsterne om at faste og ydmyge sig selv, hvormed de søger Guds tilgivelse. Hvis de giver gensvar, vil det betyde en fornyelse af de tabte ting, og åndelige velsignelser over nationen. Men Herrens dag kommer. På dette tidspunkt vil de frygtede græshopper være som myg i sammenligning med, hvad der vil ske, når alle nationerne vil modtage Hans dom.

Det overstyrende tema i Joels bog er Herrens dag, en dag, hvor Guds vrede og dom vil vise sig. Det er på denne dag, at Gud åbenbarer Sine egenskaber af vrede, magt og hellighed, og det er en frygtelig dag for Hans fjender. I 1. kapitel opleves Herrens dag historisk ved, at en plage af græshopper kommer over landet. Kapitel 2:1-17 er et overgangskapitel, hvori Joel bruger græshoppeplagen og tørken som en metafor, for at forny kaldet til omvendelse. Kapitlerne 2:18-4:21 beskriver Herrens dag i eskatologiske udtryk, og besvarer kaldet til omvendelse med profetier om fysisk genoprettelse (2:18-27), åndelig genoprettelse (3:1-5), og national genoprettelse (4:1-21).

Foregribelser: Uanset hvornår det gamle testamente taler om dom over synd, det være sig individuel eller national synd, gives der et løfte om Jesu Kristi komme. De gamle profeter advarede kontinuerligt om, at Israel måtte omvende sig, men selv når Israel gjorde dette, begrænsede deres omvendelse sig til overholdelse af loven samt gerninger. Deres ofre i templet var blot en skygge af det ultimative offer, hvilket blev givet én gang for alle, og ville komme ved korset (Hebræerne 10:10). Joel fortæller os, at Guds ultimative straf vil ske på Herrens dag, og siger "Stor er Herrens dag, frygtelig er den! Hvem kan udholde den!" (Joel 2:11). Svaret er at vi, på egen hånd, aldrig vil kunne udholde et sådant øjeblik. Men hvis vi har sat vores tro til Kristus som soning for vores synder, har vi intet at frygte på Dommens dag.

Praktisk anvendelighed: Uden omvendelse, vil dommen være hård, klar og sikker. Vi må ikke have vores sikkerhed i vores ejendele, men i Herren vor Gud. Gud kan til tider bruge naturen, sorg eller andre, almindelige forekomster til at drage os nær til Ham. Men i Sin barmhjertighed og nåde har Han sørget for den ultimative plan for, at vi kan blive frelst – Jesus Kristus, korsfæstet for vores synder, og som bytter vores synder ud med sin fuldkomne retfærdighed (2. Korinther 5:21). Der er ingen tid at spilde. Guds dom vil komme pludseligt, som en tyv om natten (1. Thess. 5:2), og vi må være parate. I dag er frelsens dag (2. Kor. 6:2). "Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed" (Esajas 55:6-7). Det er kun ved at tage del i Guds frelse, at vi kan undslippe Hans vrede på Herrens dag.

English


Nytestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Joels bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries