settings icon
share icon

Jobs bog

Forfatter: Jobs bog nævner ikke specifikt sin forfatter. De mest sandsynlige kandidater er Job, Elihu, Moses eller Salomon.

Forfattetidspunkt: Dateringen for Jobs bogs forfatterskab afhænger af, hvem der er forfatter til Jobs bog. Hvis Moses var forfatteren, ville tidspunktet være omkring 1440 f.Kr. Hvis Salomon var forfatteren, ville tidspunktet være omkring 950 f.Kr. Da vi ikke ved, hvem forfatteren er, ved vi heller ikke, hvornår den er skrevet.

Formålet med skriftet: Jobs bog hjælper os til at forstå det følgende: Satan kan ikke bringe økonomisk eller fysisk ødelæggelse over os, med mindre Gud tillader det. Gud har magt over, hvad Satan kan og ikke kan gøre. Det ligger ud over vores menneskelige fatteevne at forstå "hvorfor" der er så meget lidelse i verden. De onde vil modtage deres retfærdige straf. Vi kan ikke altid skyde skylden for vores lidelser og synd hen på vores livsstil. Nogle gange tillades lidelser i vores liv for at rense, prøve, undervise og styrke vores sjæl. Gud er nok for os, og fortjener og ønsker vores kærlighed og lovprisning i alle livets omstændigheder.

Nøglevers: Jobs bog 1:1, "Der boede en mand i landet Us; han hed Job. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig fra det, der var ondt."

Jobs bog 1:21, "Nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage! Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet!"

Jobs bog 38:1-2, "Da talte Herren til Job inde fra stormen: Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt?"

Jobs bog 42:5-6, "Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne; derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske."

Kort opsummering: Bogen begynder i himlen, hvor Satan kommer for at anklage Job over for Gud. Han insisterer på, at Job kun tjener Gud fordi Gud beskytter ham, og han søger Guds tilladelse til at prøve Jobs tro og loyalitet. Gud giver ham lov til dette, men indenfor visse rammer. Hvorfor lider de retfærdige? Dette spørgsmål dukker op, efter at Job mister sin familie, sin formue, og sit helbred. Jobs tre venner Elifaz, Bildad og Sofar kommer for at "trøste" ham, og for at tale med ham om den knusende række af tragedier i hans liv. De er sikre på, at hans lidelse er straf for synden i hans liv. Job forbliver dog tro mod Gud igennem alt dette, og står fast på, at hans liv ikke har været et liv i synd. En fjerde mand, Elihu, fortæller Job at han bliver nødt til at ydmyge sig selv og underkaste sig Guds brug af prøvelser til at rense hans liv. Til sidst sætter Job spørgsmålstegn ved Gud selv, og får sig nogle værdifulde lektioner omkring Guds suverænitet, og hans behov for at stole på Herren fuldstændigt. Job får så helbredet tilbage, samt glæden og mere fremgang, end han havde tidligere.

Foregribelser: Da Job tænkte over grunden til sin lidelse, kom der tre spørgsmål til ham, som alle kun har deres svar i vores Herre, Jesus Kristus. Disse spørgsmål finder vi i kapitel 14. For det første spørger Job i vers 4, "Hvem kan gøre det urene rent? Ikke én!" Jobs spørgsmål kommer fra et hjerte, der genkender at det umuligt kan behage Gud eller blive gjort retfærdig i Hans øjne. Gud er hellig; det er vi ikke. Derfor findes der en stor kløft mellem mennesket og Gud, som er forårsaget af synd. Men svaret på Jobs forpinte spørgsmål findes i Jesus Kristus. Han har betalt straffen for vores synd, og har byttet den ud med Sin egen retfærdighed, så vi derfor kan blive accepteret for Guds åsyn (Hebræerne 10:14; Kol. 1:21-23; 2. Kor. 5:17).

Jobs andet spørgsmål lyder, "Men dør en mand, er det forbi med ham, udånder et menneske, hvor er det så?" (v. 10). Dette er endnu et spørgsmål om evigheden og livet og døden, der kun finder sit svar i Jesus Kristus. Med Kristus er det eneste svar på spørgsmålet "hvor er det så?", at det har evigt liv i himlen. Uden Kristus er svaret, at det vil opleve "mørket udenfor," hvor der vil være "gråd og tænderskæren" (Matthæus 25:30).

Jobs tredje spørgsmål, som vi læser i vers 14, lyder, "Kan en, der er død, få liv?" Igen finder vi svaret i Kristus. Vi får virkelig livet tilbage, hvis vi er i Ham. "Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?" (1. Kor. 15:54-55).

Praktisk anvendelighed: Jobs bog minder os om, at der foregår en "kosmisk konflikt" bag scenen, som vi som regel ikke kender noget til. Vi undrer os ofte over, hvorfor Gud tillader bestemte ting i vores liv, og vi sætter spørgsmålstegn ved eller tvivler på Guds godhed, uden at se hele billedet. Jobs bog lærer os at stole på Gud i alle forhold. Vi må stole på Gud, og ikke kun NÅR vi ikke forstår hvad der foregår, men FORDI vi ikke forstår det. Salmisten fortæller os, at "Guds vej er fuldkommen" (Sl. 18:31). Hvis Guds veje er "fuldkomne," så kan vi stole på, at uanset hvad Han gør – og hvad Han tillader, at der sker – er det også fuldkomment. Det virker måske ikke muligt for os, at det er sådan, men vores tanker er ikke Guds tanker. Det er sandt, at vi ikke kan forvente helt at kunne forstå Hans tanker, som Han også minder os om: "For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer højt over jeres planer" (Es. 55:8-9). Men det er stadig vores ansvar over for Gud at adlyde Ham, stole på Ham og underkaste os Hans vilje, uanset om vi forstår den eller ej.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Jobs bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries