settings icon
share icon

Jeremias' bog

Forfatter: Jeremias' bog kap. 1, vers 1, identificerer profeten Jeremias som værende forfatter til Jeremias' bog.

Forfattetidspunkt: Jeremias' bog blevet skrevet mellem 630 og 580 f.Kr.

Formålet med skriftet: Jeremias' bog optegner de endelige profetier til Juda, og dermed advarsler om den kommende ødelæggelse, hvis nationen ikke omvender sig. Jeremias bringer et opråb til nationen om, at den må vende tilbage til Gud. Samtidigt genkender Jeremias det uundgåelige ved, at Juda vil blive ødelagt på grund af manglende omvendelse fra afgudsdyrkelse og umoralitet.

Nøglevers: Jeremias' bog 1:5, "Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, hellige jeg dig; jeg gjorde dig til profet for folkene."

Jeremias' bog 17:9, "Hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det?"

Jeremias' bog 29:10-11, "Dette siger Herren: Først når der er gået halvfjerds år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb."

Jeremias' bog 52:12-13, "På den tiende dag i den femte måned, det var i babylonerkongen Nebukadnesars nittende regeringsår, kom Nebuzar'adan, chefen for livvagten, som var i babylonerkongens tjeneste, til Jerusalem. Han stak ild på Herrens tempel og kongens palads, og alle huse i Jerusalem, også dem der tilhørte rigmændene, brændte han ned."

Kort opsummering: Jeremias' bog er primært et budskab om dommen over Juda på grund af voldsom afgudsdyrkelse (Jeremias 7:30-34; 16:10-13; 22:9; 32:29; 44:2-3). Efter den sidste, retfærdige konges, kong Josias', død, havde nationen Juda næsten helt forladt Gud og hans bud. Jeremias sammenlignede Juda med en prostitueret (Jeremias 2:20; 3:1-3). Gud havde lovet, at Han ville dømme afgudsdyrkelse meget hårdt (3. Mos. 26:31-33; 5. Mos. 28:49-68), og Jeremias advarede Juda om, at Guds dom var nær. Gud havde reddet Juda fra ødelæggelse utallige gange, men nu var Hans barmhjertighed nået til ende. Jeremias skriver hvordan kong Nebukadnesar erobrer Juda, og gør det til sin undersåt (Jeremias 24:1). Efter yderligere oprør bragte Gud Nebukadnesar og den babylonske hær tilbage for at ødelægge og lægge Juda og Jerusalem øde (Jeremias kap. 52). Selv midt under denne meget voldsomme dom, giver Gud løfte om, at Han vil føre Juda tilbage til det land, Gud har givet dem (Jeremias' bog 29:10).

Foregribelser: Jeremias' bog 23:5-6 giver en profeti om den kommende Messias, Jesus Kristus. Profeten beskriver ham som en retfærdig spire af Davids slægt (v. 5; Matthæus 1), Kongen, der ville komme til at regere med indsigt og i retfærdighed (v. 5; Joh. Åb. 11:15). Det er Kristus, der til sidst vil blive anerkendt af Israel som sin sande Messias, når Han bringer frelse til sine udvalgte (v. 6; Romerbrevet 11:26).

Praktisk anvendelighed: Profeten Jeremias havde et meget svært budskab at måtte bringe. Jeremias elskede Juda, men han elskede Gud endnu mere. Selvom det var smertefuldt hele tiden at måtte bringe et domsbudskab til sit eget folk, var Jeremias lydig mod det, Gud gav ham at gøre og sige. Jeremias håbede og bad for, at Gud ville vise Juda barmhjertighed, men stolede også på, at Gud var god, ret, og retfærdig. Vi må også adlyde Gud, selv når det er svært, og vi må anerkende, at Guds vilje er vigtigere end vores egne længsler, og stole på, at Gud i sin evige visdom og med sin fuldkomne plan vil tilvejebringe det, der er bedst for Sine børn (Romerbrevet 8:28).

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Jeremias' bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries