settings icon
share icon

Habakkuks bog

Forfatter: Habakkuk 1:1 identificerer Habakkuks bog som værende et orakel af profeten Habakkuk.

Forfattetidspunkt: Habakkuks bog blev sandsynligvis skrevet imellem år 610 og 605 f.Kr.

Formålet med skriftet: Habakkuk undrede sig over, hvorfor Gud tillod Sit udvalgte folk at gå igennem den lidelse, de på det tidspunkt oplevede ved deres fjenders hånd. Gud svarede, og Habakkuks tro blev genoprettet.

Nøglevers: Habakkuks bog 1:2, "Hvor længe, Herre, skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører, skrige til dig om vold, uden at du frelser?"

Habakkuks bog 1:5, "Se jer om blandt folkeslagene, I skal blive stumme af undren, for jeg udfører en gerning i jeres dage, som I ikke vil tro, når den bliver fortalt."

Habakkuks bog 1:12, "Herre, har du ikke været til fra ældgammel tid? Min hellige Gud, lad os ikke dø!"

Habakkuks bog 2:2-4, "Herren svarede mig: 'Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke.' Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro."

Habakkuks bog 2:20, "Men Herren er i sit hellige tempel. Vær stille for ham, hele jorden!"

Habakkuks bog 3:2, "Herre, jeg har hørt dit ry, Herre, jeg har set din gerning. Lad den ske igen, før årene går, kundgør den, før årene går. Glem ikke barmhjertigheden, skønt du er vred."

Habakkuks bog 3:19, "Gud Herren er min styrke, han gør min fod let som hindens og lader mig løbe over højderne."

Kort opsummering: Habakkuks bog begynder med, at Habakkuk råber til Gud om et svar på, hvorfor Guds udvalgte folk får lov at lide i deres fangenskab (Habakkuk 1:1-4). Herren giver Sit svar til Habakkuk, og svarer i bund og grund, "du ville ikke tro på det, hvis jeg fortalte dig det" (Habakkuk 1:5-11). Habakkuk følger så op på dette, ved at sige, "Ok, Du er Gud, men fortæl mig stadig mere om, hvorfor dette sker" (Habakkuk 1:17-2:1). Gud svarer ham så igen, og giver ham mere information, og siger så til jorden, at den skal være stille for Ham (Habakkuk 2:2-20). Derefter skriver Habakkuk en bøn, der giver udtryk for hans stærke tro på Gud, også selv i disse trængsler (Habakkuk 3:1-19).

Foregribelser: Apostlen Paulus citerer Habakkuks bog 2:4 to forskellige steder (Romerne 1:17; Galaterne 3:11), for at gentage doktrinen om retfærdiggørelse ved tro. Den tro, som er en gave fra Gud, og mulig at få del i igennem Kristus, er en tro der straks frelser (Efeserne 2:8-9), og en tro der opretholder livet igennem. Vi opnår det evige liv ved tro, og vi lever det kristne liv ved den samme tro. Dette står i modsætning til den "overmodige" i begyndelsen af verset, hvis sjæl ikke er ret i ham (fra engelsk version: NASB), og hans ønsker er ikke rette (fra engelsk version: NIV). Men vi, der er blevet gjort retfærdige ved tro på Kristus, gøres helt retfærdige, fordi Han har udskiftet vores synd med Sin Egen fuldkomne retfærdighed (2 Korinther 5:21), og har sat os i stand til at leve i tro.

Praktisk anvendelighed: For læseren af Habakkuks bog, er det anvendeligt, at det er os tilladt at sætte spørgsmålstegn ved, hvad Gud laver, dog med respekt og i ærefrygt. Nogle gange er det ikke klart for os, hvad det er, der foregår, særligt hvis vi bliver kastet ind i lidelse for en tid, eller hvis det ser ud til, at vores fjender har fremgang, imens vi knap nok kan klare os. Habakkuks bog bekræfter alligevel, at Gud er en suveræn, almægtig Gud, som har alle ting under kontrol. Vi har bare brug for at blive stille, og vide, at han arbejder. Han er Den, Han siger, Han er, og Han holder sine løfter. Han vil straffe de onde. Selv når vi ikke ser det, sidder Han på universets trone. Dette må vi holde os for øje: "Gud Herren er min styrke, han gør min fod let som hindens og lader mig løbe over højderne" (Habakkuk 3:19). At han giver os mulighed til at løbe over højderne, fortæller os, at Han tager os til de højere steder med Sig Selv, hvor vi er adskilt fra verden. Nogle gange er den vej, vi må tage for at nå derhen, en vej igennem lidelse og sorg, men hvis vi hviler i Ham og stoler på Ham, kommer vi ud der, hvor Han ønsker, at vi må være.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Habakkuks bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries