settings icon
share icon

Ezras bog

Forfatter: Ezras bog nævner ikke specifikt sin forfatter. Traditionen siger, at profeten Ezra skrev Ezras bog. Det er interessant at lægge mærke til, at så snart Ezra træder frem i kapitel 7, skifter forfatteren til Ezras bog fra at skrive i 3. person til 1. person. Dette gør det mere troværdigt, at Ezra skulle være forfatteren.

Forfattetidspunkt: Ezras bog blev sandsynligvis skrevet mellem 460 til 440 f.Kr.

Formålet med skriftet: Ezras bog fokuserer helt på begivenheder, der skete i landet Israel i tiden omkring tilbagevendelsen fra det babyloniske fangenskab og de efterfølgende år, der dækker en periode på ca. et århundrede, begyndende i år 538 f.Kr. Ezras bog fokuserer på genopbyggelsen af templet. Bogen indeholder omfattende slægtstavler, hovedsageligt for at slå retten til præsteskabet fast på vegne af Arons efterkommere.

Nøglevers: Ezra 3:11, "De stemte i med lovprisning og tak til Herren: 'Han er god, hans trofasthed mod Israel varer til evig tid.' Og hele folket brød ud i høje jubelråb og lovpriste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens tempel."

Ezra 7:6, "… denne Ezra drog op fra Babylon. Han var skriftlærd, velbevandret i Moses' lov, som Herren, Israels Gud, havde givet. Kongen opfyldte alle hans ønsker, fordi Herren hans Guds hånd var over ham."

Kort opsummering: Bogen kan inddeles som følger: Kapitlerne 1-6 – Den første tilbagevenden under Zerubbabel, og byggeriet af det andet tempel. Kapitel 7-10 – Ezras tjeneste. Siden en god del mere end et halvt århundrede var gået mellem kapitel 6 og 7, var personerne fra den første halvdel af bogen døde da Ezra begyndte sin tjeneste i Jerusalem. Ezra er den eneste person, der er fremtrædende i både Ezras bog og Nehemias' bog. Begge bøger afsluttes med bekendelsesbønner (Ezra 9; Nehemias 9) og en efterfølgende adskillelse af folket fra de syndige praksisser, de var faldet og nu levede i. Man får en idé om indholdet af de opmuntrende budskaber fra Haggaj og Zakarias (der begge introduceres i denne fortælling; Ezra 5:1), som man læser om i de profetiske bøger, der bærer netop deres navne.

Ezras bog dækker over tilbagevendingen fra fangenskabet for at bygge templet, til tiden, hvor Artaxerxes udsteder en befaling. Denne begivenhed dækkes i begyndelsen af Nehemias' bog. Haggaj var den primære profet på Ezras tid, og Zakarias var profeten på Nehemias' tid.

Foregribelser: I Ezras bog ser vi en fortsættelse af det bibelske tema om en rest. Hver gang der kommer ulykke eller falder dom, frelser Gud altid en lille rest, der tilhører Ham – Noa og hans familie fra den ødelæggende syndflod; Lots familie fra Sodoma og Gomorra; de 7000 profeter i Israel, der på trods af Akabs og Jezabels forfølgelse er sat til side. Da israelitterne blev taget til fange i Egypten, udfriede Gud sin rest, og tog dem til det forjættede land. I Ezras bog 2:64-67 vender omkring 50.000 folk tilbage til området i Judæa, og alligevel siger de, da de sammenligner sig selv med antallet i Israel i dets blomstrende dage under kong David, "vi er i dag tilbage som overlevende" (på engelsk bruges her ordet "remnant", altså det danske "rest"). Temaet om en rest bliver bragt ind i det nye testamente, hvor Paulus fortæller os, at "Sådan er der også i vor tid blevet en rest tilbage, der er udvalgt af nåde" (Romerne 11:5). Selvom de fleste mennesker på Jesu tid forkastede Ham, forblev der en del mennesker, som Gud havde tilsidesat og bevaret i sin Søn og i Hans nådespagt. Gennem alle de generationer der har været siden Kristus, har der været en rest af de trofaste, hvis fødder befinder sig på den smalle vej, der fører til evigt liv (Matthæus 7:13-14). Resten vil blive bevaret ved Helligåndens kraft, der har forseglet dem og trygt vil udfri dem på den sidste dag (2. Korinther 1:22; Efeserne 4:30).

Praktisk anvendelighed: Ezras bog er en krønike om håb og genoprettelse. For den kristne, hvis liv er arret af synd og oprør imod Gud, er der et stort håb i, at vores Gud er en tilgivelsens Gud, en Gud, der ikke vil vende ryggen til os, når vi søger Ham i omvendelse og brudthed (1. Johannes 1:9). Israelitternes tilbagevenden til Jerusalem og genopbyggelsen af templet gentager sig i enhver kristens liv, når personen vender tilbage fra sit fangenskab i synd og oprør imod Gud, og i Ham finder en kærlig hjemkomst. Uanset hvor lang tid vi har været væk i, er Han parat til at genopbygge vores liv og genoplive vores hjerter, hvori Helligåndens tempel befinder sig. Ligesom det skete ved genopbyggelsen af templet i Jerusalem, våger Gud også over renoveringsarbejdet og re-dedikationen af vores liv til at stå i Hans tjeneste.

I forbindelse med genopbyggelsen af templet, viser modstanden fra Guds fjender et mønster, der er typisk for vores sjæles fjende. Satan bruger dem, der lader til at være enige i Guds planer, til at bedrage os og forsøge at kuldkaste Guds planer. Ezras bog 4:2 beskriver det bedrageriske ved de menneskers tale, der hævder at tilbede Kristus, men hvis virkelige formål det er at nedrive, og ikke at opbygge. Vi har til opgave at vogte os for sådanne bedragere, reagere på dem som israelitterne gjorde, og nægte at blive narret af deres glatte ord og falske trosbekendelse.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Ezras bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries