settings icon
share icon

Esajas' bog

Forfatter: Esajas' bog 1:1 identificerer forfatteren til Esajas' bog som værende profeten Esajas.

Forfattetidspunkt: Esajas' bog blev skrevet mellem 739 og 681 f.Kr.

Formålet med skriftet: Profeten Esajas blev primært kaldet til at profetere for kongeriget Juda. Juda gennemgik tider med vækkelse og tider med oprør. Juda blev truet med ødelæggelse af Assyrien og Egypten, men blev skånet på grund af Guds nåde. Esajas forkyndte et budskab om omvendelse fra synd og en håbefuld forventning om Guds befrielse i fremtiden.

Nøglevers: Esajas 6:8, "Da hørte jeg Herren sige: 'Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?' Jeg svarede: 'Her er jeg, send mig!'"

Esajas 7:14, "Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.'"

Esajas 9:5, "For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste."

Esajas 14:12-13, "Tænk at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne! Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene. Du sagde ved dig selv: 'Jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner rejser jeg min trone; jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles, i det yderste nord."

Esajas 53:5-6, "Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham."

Esajas 65:25, "Ulven og lammet græsser sammen, løven æder strå som oksen; men slangens føde er støv. Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på mit hellige bjerg, siger Herren."

Kort opsummering: Esajas' bog åbenbarer Guds dom og frelse. Gud er "hellig, hellig, hellig" (Esajas 6:3), og derfor kan han ikke tillade, at synd lades ustraffet (Esajas 1:2; 2:11-20; 5:30; 34:1-2; 42:25). Esajas fremstiller Guds igangværende dom som værende som en "fortærende ild" (Esajas 1:31; 30:33).

Samtidigt forstår Esajas godt, at Gud er en nådens og barmhjertighedens Gud (Esajas 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). Nationen Israel (både Juda og Israel) er blind og døv, når det kommer til Guds befalinger (Esajas 6:9-10; 42:7). Juda sammenlignes med en vingård der burde, og vil, blive trampet ned (Esajas 5:1-7). Det er kun på grund af Hans nåde og løfter til Israel, at Gud ikke vil tillade, at Israel eller Juda bliver helt ødelagt. Han vil bringe genoprettelse, tilgivelse, og helbredelse til landet (43:2; 43:16-19; 52:10-12).

Esajas' bog fokuserer mere end nogen anden bog i det gamle testamente på den frelse, der vil komme igennem Messias. En dag vil Messias komme til at herske i ret og retfærdighed (Esajas 9:7; 32:1). Messias' herredømme vil bringe fred og tryghed til Israel (Esajas 11:6-9). Israel vil, igennem Messias, blive et lys for folkeslagene (Esajas 42:6; 55:4-5). Messias' kongerige på jorden (Esajas kap. 65-66) er det endemål, som hele Esajas' bog peger hen imod. Det er under Messias' herredømme at Guds retfærdighed vil blive åbenbaret til fulde for verden.

I det, der synes at være et paradoks, fremstiller Esajas' bog også Messias som en person, der vil lide. Esajas kap. 53 giver en livlig beskrivelse af, hvordan Messias måtte lide for synd. Det er ved Hans sår, at helbredelse er muligt. Det er igennem Hans lidelse, at vore overtrædelser tages bort. Denne tilsyneladende modsigelse finder sin løsning i personen Jesus Kristus. Ved sit første komme var Jesus den lidende tjener fra Esajas' bog kap. 53. Ved sit andet komme vil Jesus være den sejrende og regerende Konge, Freds Fyrsten (Esajas 9:5).

Foregribelser: Som nævnt ovenfor, beskriver Esajas kap. 53 den kommende Messias, samt den lidelse Han ville gennemgå for at betale for vores synder. Gud beredte i sin almagt enhver detalje ved korsfæstelsen for at opfylde enhver profeti i dette kapitel, såvel som andre messianske profetier i det gamle testamente. Billedbrugen i kap. 53 er så præcis og profetisk, og indeholder et fuldstændigt billede af evangeliet. Jesus blev foragtet og opgivet (v. 3; Lukas 13:34; Johannes 1:10-11), slået af Gud (v. 4; Matthæus 27:46), og gennemboret for vore overtrædelser (v. 5; Johannes 19:34; 1. Peter 2:24). Ved sin lidelse betalte Han den straf som vi fortjente, og blev det ultimative og fuldkomne offer for os (v. 5; Hebræerbrevet 10:10). Selvom Han var syndfri, lagde Gud al vor skyld på Ham, og vi blev Guds retfærdighed i Ham (2. Kor. 5:21).

Praktisk anvendelighed: Esajas' bog fremstiller i mindste detalje Messias for os. Han er den eneste vej til himlen, den eneste måde, at det er muligt at få del i Guds nåde på, den eneste Vej, den eneste Sandhed, det eneste Liv (Johannes 14:6; ApG 4:12). Når vi ved, hvor stor en pris Kristus har betalt for os, hvordan kan vi så ringeagte eller lade hånt om "så stor en frelse"? (Hebræerbrevet 2:3). Vi har kun nogle få, korte år på denne jord, hvor vi kan komme til Kristus og tage imod den frelse, Han tilbyder. Der er ingen ekstra chance at få efter døden, og en evighed i Helvede er en meget, lang tid.

Kender du mennesker, der hævder at tro på Kristus, men er tvesindede, og hyklere? Det er måske den bedste opsummering på, hvordan Esajas så på nationen Israel. Israel så retfærdigt ud udadtil, men det var blot en facade. I Esajas' bog udfordrer profeten Esajas Israel til at adlyde Gud med hele deres hjerte, og ikke blot udadtil. Esajas ønskede, at de, der hørte og læste hans ord, ville blive overbevist om at vende sig bort fra ondskab og vende om til Gud for at blive tilgivet og helbredt.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Esajas' bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries