settings icon
share icon

Daniels bog

Forfatter: Daniels bog identificerer profeten Daniel som værende dens forfatter (Daniel 9:2; 10:2). Jesus nævner også Daniel som forfatteren (Matthæus 24:15).

Forfattetidspunktet: Daniels bog blev sandsynligvis skrevet imellem år 540 og 530 f.Kr.

Formålet med skriftet: I år 605 f.Kr. havde kong Nebukadnezar af Babylon erobret Juda og deporteret mange af dets indbyggere til Babylon – Daniel inklusive. Daniel tjente ved Nebukadnezars kongelige hof, og han tjente ligeså flere herskere, der fulgte efter Nebukadnezar. Daniels bog er en optegnelse af de gerninger, profetier, og syner, som profeten Daniel havde.

Nøglevers: Daniels bog 1:19-20, "Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hananja, Mishael og Azarja. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var ti gange så dygtige som samtlige mirakelmagere og besværgere i hele hans kongerige."

Daniels bog 2:31, "Du så en mægtig billedstøtte, konge; den var stor, og dens pragt var overvældende, som den stod foran dig; den var frygtindgydende at se på."

Daniels bog 3:17-18, "Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og selv om han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet."

Daniels bog 4:31-32, "Hans herredømme er et evigt herredømme, hans kongerige varer i slægt efter slægt, og jordens beboere er for intet at regne. Han handler, som han vil, med himlens hær og jordens beboere, ingen kan hindre ham og sige: 'Hvad er det, du gør?'"

Daniels bog 9:25-27, "Du skal vide og forstå: Fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der syv uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader. Men det er trængselstider! Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi. Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge. Men midt i ugen vil han bringe afgrødeoffer og slagtoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod ødelæggeren selv."

Kort opsummering: Daniels bog kan inddeles i tre sektioner. Kapitel 1 beskriver, hvordan babylonierne indtager Jerusalem. Daniel og hans tre venner bliver, sammen med mange andre, deporteret til Babylon, og på grund af deres mod og Guds klare velsignelse over dem, bliver de "forfremmet" i kongens tjeneste (Daniel 1:17-20).

Kapitlerne 2-7 beskriver, hvordan Nebukadnezar havde en drøm, som kun Daniel kunne tyde korrekt. Nebukadnezars drøm om en stor statue repræsenterede de kongeriger, der ville rejse sig i fremtiden. Nebukadnezar fik en stor statue lavet af sig selv, og tvang alle til at tilbede den. Shadrak, Meshak og Abed-Nego nægtede at gøre dette, og blev mirakuløst skånet af Gud, på trods af, at de blev kastet ned i en ildovn. Nebukadnezar bliver dømt af Gud for sin stolthed, men senere genoprettet, da han til sidst anerkender og indrømmer Guds suverænitet.

Daniels bog kapitel 5 fortæller om, hvordan Nebukadnezars søn, Beltshassar, misbruger de ting, der blev taget fra templet i Jerusalem, og modtager et budskab fra Gud, skrevet ind i væggen, som gensvar. Kun Daniel kunne tyde skriften, som var et budskab om kommende dom fra Gud. Daniel bliver kastet i løvekulen, da han nægter at bede til kongen, men bliver på mirakuløs vis skånet. Gud gav Daniel et syn, der omhandlede fire dyr. De fire dyr repræsenterer de babyloniske, medo-persiske, græske, og romerske riger.

Kapitlerne 8-12 indeholder et syn, der involverer en vædder, en gedebuk, og flere horn – hvilke også henviser til fremtidige kongedømmer og deres herskere. Daniels bog kapitel 9 fortæller om Daniels "halvfjerds ugers" profeti. Gud gav Daniel den præcise tidslinje for, hvornår Messias ville komme og blive fjernet. Profetien nævner også en fremtidig hersker, som vil danne en syvårs lang pagt med Israel, og bryde den efter 3 ½ år, og kort tid derefter følger stor dom og alle tings afslutning. Daniel besøges og styrkes af en engel efter dette store syn, og englen forklarer synet for Daniel i stor detalje.

Foregribelser: I fortællingerne om ildovnen og Daniel i løvekulen ser vi et forbillede på den frelse, som Kristus tilvejebringer. De tre mænd erklærede, at Gud er en frelsende Gud, som kan skabe en udvej ud af ilden (Daniel 3:17). På samme måde har Gud, ved at sende Jesus for at dø for vores synder, skabt en udvej for os fra helvedes ild (1. Peter 3:18). I Daniels tilfælde forsynede Gud ham med en engel, der lukkede for løvernes gab og reddede Daniel fra døden. Jesus Kristus den løsning, Gud har sørget for, for at vi kan blive reddet fra faren ved synd, og truer med at fortære os.

Daniels syn om endetiden giver et billede af Israels Messias, ved Hvem mange vil blive gjort rene og hellige (Daniel 12:10). Han er vor retfærdighed (1. Peter 5:21), ved Hvem vore synder, også selvom de er skarlagenrøde, vil blive vasket bort, så vi står hvide som sne (Esajas 1:18).

Praktisk anvendelighed: Som med Shadrak, Meshak, og Abed-Nego, bør vi altid stå op for det rigtige. Gud er større end nogen straf, vi kan blive ramt af. Uanset om Gud vælger at udfri os eller ej, så er Han vores tillid værdig. Gud ved, hvad der er det bedste, og Han ærer dem, der stoler på og adlyder Ham.

Gud har en plan, og Hans plan er ned til mindste detalje. Gud kender fremtiden, og har kontrol over den. Alt, som Gud har forudsagt ville komme til at ske, er sket, præcist som Han forudsagde det. Derfor må vi tro og stole på, at de ting, Han har forudsagt for fremtiden, en dag også vil ske, præcist som Han har slået det fast.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Daniels bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries