settings icon
share icon

1. Krønikebog

Forfatter: 1. Krønikebog nævner ikke specifikt sin forfatter. Traditionen siger, at 1. og 2. Krønikebog blev skrevet af Ezra.

Forfattetidspunkt: 1. Krønikebog blev sandsynligvis skrevet mellem 450 og 425 f.Kr.

Formålet med skriftet: 1. og 2. Krønikebog dækker for det meste over den samme information, som vi finder i 1. og 2. Samuelsbog, samt 1. og 2. Kongebog. 1. og 2. Krønikebog fokuserer mere på det præstelige aspekt af denne tidsperiode. 1. og 2. Krønikebog blev skrevet efter eksilet for at hjælpe dem, der vendte tilbage til Israel med at forstå, hvordan de skulle tilbede Gud. Historien fokuserede på det sydlige kongerige, Judas, Benjamins og Levis stammer. Disse stammer havde en tendens til at være mere trofaste over for Gud.

Nøglevers: 1. Krønikebog 11:1-2, "Derefter samledes hele Israel hos David i Hebron og sagde: 'Vi er jo af samme kød og blod som du. Før i tiden, også dengang Saul var konge, var det dig, der førte Israel ud i krig og hjem igen. Og Herren din Gud har sagt til dig: Du skal vogte mit folk Israel, du skal være fyrste over mit folk Israel.'"

1. Krønikebog 21:13, "David sagde til Gad: 'Jeg er i stor nød. Lad mig da falde i Herrens hånd, for hans barmhjertighed er meget stor. I menneskehånd vil jeg ikke falde!'"

1. Krønikebog 29:11, "Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, Herre, ja alt i himlen og på jorden; dit er riget, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alt."

Kort opsummering: De første 9 kapitler af 1. Krønikebog består helt af lister og slægtstavler. Der findes flere lister og slægtstavler spredt omkring i resten af 1. Krønikebog. Midt i dette fortæller 1. Krønikebog, hvordan David bliver gjort til konge, og hans gerninger derefter. Bogen afsluttes med, at Davids søn, Salomo, bliver konge af Israel. Kort skitseret er 1. Krønikebog skrevet som følger: Kapitlerne 1:1-9:23 – udvalgte slægtstavler; kapitlerne 9:24-12:40 – David bliver konge; kapitlerne 13:1-20:30 – Davids regeringstid.

Foregribelser: I Davids taksigelsessang til Gud i 1. Krønikebog 16:33, henviser han til den tid, hvor Gud vil komme for at "holde dom over jorden." Dette er en foregribelse af Matthæus 25, hvori Jesus beskriver den tid, hvor Han selv vil komme og dømme jorden. Igennem lignelserne om de ti brudepiger og talenterne advarer Han om, at de, der vil blive fundet uden Kristi blod dækkende deres synder, vil blive kastet ud i "mørket udenfor." Han opfordrer sit folk til at være parat, for når han kommer, vil han adskille fårene fra bukkene i dom.

En del af den davidiske pagt, som Gud gentager i kapitel 17, henviser til den fremtidige Messias, som ville være en efterkommer af David. Vers 13-14 beskriver den Søn, der vil være indsat i Guds hus og hvis trone vil være grundfæstet til evig tid. Dette kan kun være en henvisning til Jesus Kristus.

Praktisk anvendelighed: Slægtstavler som dem, vi finder i 1. Krønikebog kan virke tørre for os, men de minder os om, at Gud kender hvert af sine børn personligt, selv helt ned til tallet af vores hovedhår (Matthæus 10:30). Vi kan trøste os selv med, at dem vi er, og det vi gør, for evigt er skrevet i Guds tanker. Hvis vi hører Kristus til, er vores navne for evigt indskrevet i Lammets bog, livets bog (Åbenbaringen 13:8).

Gud er trofast mod sit folk og holder sine løfter. I 1. Krønikebog ser vi opfyldelsen af Guds løfte til David, da han bliver gjort til konge over hele Israel (1. Krønike 11:1-3). Vi kan også være sikre på, at Hans løfter til os vil blive opfyldt. Han har lovet velsignelser til dem, der følger Ham, der kommer til Kristus i omvendelse, og adlyder Hans Ord.

Lydighed bringer velsignelse med sig; ulydighed bringer dom med sig. 1. Krønikebog er, såvel som 1. og 2. Samuelsbog og 1. og 2. Kongebog, en krønike over det mønster vi ser i forbindelse med synd, omvendelse, tilgivelse, og genoprettelse af nationen Israel. Gud er på lignende vis tålmodig med os og tilgiver vores synd når vi kommer til Ham i oprigtig omvendelse (1. Johannes 1:9). Vi kan lade det være en trøst for os, at Han faktisk hører vores sorgfulde bønner, tilgiver vores synd, genopretter os til fællesskab med Ham, og viser os vejen til glæde.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

1. Krønikebog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries