settings icon
share icon
Otázka

Které jsou ztracené knihy Bible?

Odpověď


Neexistují „ztracené knihy“ Bible, nebo knihy, které by byli z Bible vyjmouty. Existuje mnoho legend a pověstí o ztracených knihách, ale kterékoli z těchto příběhů nejsou pravdivé. Každou knihu, kterou Bůh mínil a inspiroval, aby v Bibli byla, v Bibli také je. Existují doslova stovky náboženských knih, které byli napsáni ve stejném období jako knihy Bible. Některé z těchto knih obsahují pravdivé popisy věcí, které se skutečně staly (například 1. Kniha Makabejská). Některé obsahují dobrá duchovní učení (například ¨Moudrost Šalamunova¨). Nicméně tyto knihy nejsou inspirovány Bohem. Čteme-li kteroukoli z těchto knih, například Apokryfy, musíme je pojímat jako nespolehlivé historické knihy, a ne jako inspirováno, neomylné Boží Slovo (2.Timoteova 3:16-17).

Evangelium Tomáše, například, byl podvrh napsaný v 3. nebo 4. století po Kr., proklamován že byl napsán apoštolem Tomášem. Ono to evangilium nebylo napsané Tomášem. Na počátku, církevní otcové téměř celosvětově odmítly evangelium Tomáše jako kacířství. To obsahuje mnoho falešných a kacířských věcí, které Ježíš údajně řekl a vykonal. Nikterá z nich (při nejlepším velmi málo z nich) jsou pravda. Epištola Barnabáše nebyla napsána biblickým Barnabášem, ale podvodníkem. To samé můžeme říct o evangeliu Filipa, Petrova apokalipsa, atd.

Jeden je Bůh. Bible má jediného Tvůrce. Je to jedna kniha. Má jeden plán milosti, zaznamenán od zahájení, přes vykonání, až po dokončení. Od předurčení k velebení, Bible je příběh jak Bůh vykoupil Jeho vyvolený lid k chvále Jeho slávy. Jak Boží spásonosné záměry a plány se rovíjejí v Písmu: opakující se témata neustále zdůrazňují Boží charakter, rozsudek za hřích a neposlušnost, požehnání víry a poslušnosti, Pán Spasitel a oběť za hřích, a příchod království a sláva. Je to Boží záměr, že víme a chápeme těchto pět témat, protože naše životy a věčné osudy od nich závisí. Je tedy nemyslitelné, že by Bůh dovolil, aby se některé z těchto životně důležitých informací ¨ztratili¨. Bible je kompletní, a má za cíl abychom my, kteří ji čteme a rozumíme ji, mohli být také ¨kompetní a připraveni ke každému dobrému dílu¨ (2. Timoteova 3:16-17).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Které jsou ztracené knihy Bible?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries