settings icon
share icon
Otázka

Jaká jsou znamení posledních časů?

Odpověď


Matouš 24:5-8 nám dává důležitá vodítka, abychom dokázali poznat příchod posledních časů: „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení.“ Vzrůstající počet falešných mesiášů, stále více válek, hladomorů, pohrom a přírodních katastrof – to budou znamení posledních časů. Tahle pasáž nás ovšem i varuje. Nemáme se nechat oklamat, tyto události totiž budou jen počátkem porodních bolestí; konec teprve přijde.

Někteří vykladači Bible poukazují na každé zemětřesení, každý politický nepokoj a každý útok na Izrael jako na jasné znamení toho, že se kvapem blíží konec časů. A i když tyto události mohou naznačovat, že se blíží konec, nemůžeme je brát jako ukazatele toho, že poslední časy už nastaly. Apoštol Pavel varoval, že poslední dny zaznamenají zvýšená počet falešných nauk. „Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky“ (1 Timoteovi 4:1). Poslední časy jsou popisovány jako „nebezpečné časy“, kvůli vzrůstajícímu zlu v lidských charakterech a kvůli lidem, kteří „odpírají pravdě“ (2 Timoteovi 3:1-9; viz také 2 Tesalonickým 2:3).

Dalším znamením by mohlo být například znovuvybudování židovského chrámu v Jeruzalému, zvýšená nevraživost vůči Izraeli a posun směrem k jednotné světové vládě. Nejvýznačnějším znamením konce časů je ale Izraelský národ. V roce 1948 byl Izrael uznán jako svrchovaný stát, a to poprvé od roku 70 našeho letopočtu. Bůh přislíbil Abrahamovi, že jeho potomstvo bude mít Kanán za „vlastnictví navěky“ (Genesis 17:8), Ezechiel prorokoval fyzické a duchovní oživení Izraele (Ezechiel 37). To, že bude Izrael jednotný národ ve vlastní zemi, je ve světle proroctví o posledních časech - kvůli význačnému postavení Izraele v eschatologii - velmi důležité (Daniel 10:14; 11:41; Zjevení 11:8).

Budeme-li pamatovat na tato znamení, dokážeme být i při očekávání posledních časů moudří a obezřetní. Neměli bychom ale vykládat žádnou jednotlivou událost jako jasný důkaz toho, že brzy nastanou poslední časy. Bůh nám dal dostatek informací k tomu, abychom byli připraveni, a pouze k tomu jsme povoláni.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaká jsou znamení posledních časů?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries