settings icon
share icon
Otázka

Byla Bible zkomolená, předělaná, upravená, revidovaná anebo překroucena?

Odpověď


Knihy Starého Zákona byli psány asi od 1400 př. Kr. do 400 př. Kr. Knihy Nového Zákona byli psány asi od 40 po Kr. do 90 po Kr. Takže od napsaní kterékoli Biblické knihy přešlo 1900 až 3400 let. Za tuto dobu byli originální rukopisy ztraceny. Je velmi pravděpodobné, že už neexixtují. Za tu dobu byli Biblické knihy také přepisovány, znovu a znovu. Kopie z kopií, ty z jiných kopií... Když si představíme to vše, můžeme stále Bibli věři?

Když Bůh původně inspiroval lidi aby psali Jeho Slovo, bylo to vdechnuté Bohem a neomylné (2 Timoteovi 3:16-17; Jan 17:17). Bible tohle nikde netvrdí o kopiích původních rukopisů. Ať byli písaři s replikacemi Písma jakkoli pedanští, nik není dokonalý. Důsledkem jsou malé rozdíly vzniklé v rozdílných kopiích Písma. Ze všech z tisíců Řeckých a Hebrejských rukopisů které exixtují, nejsou ani dva z nich totožné, až byla vynalezena tiskárna v 1500 po Kr.

Nicméně všichni nezaujatí specialisti na dokumenty se shodují v tom, že Bible je pozoruhodně dobře zachovalá po staletí. Kopie Bible datované k 14. století po Kr. jsou téměř totožné co do obsahu s kopiemi z 3. století po Kr. Když byli nalezeny Svitky Mrtvého Moře, učenci byli šokováni když viděli jak podobné byli s jinými starobylými kopiemi Starého Zákona, i když Svitky Mrtvého Moře byli stovky let starši než cokoli předtím objevené. Dokonce i zatvrzelí skeptici a kritici Bible uznávají, že Bible byla předávaná po staletí přesněji než jakýkolí jiný starobylý dokument.

Neexistuje žádný důkaz toho, že by byla Bible revidována, upravována nebo překrucována jakýmkoli systematickým způsobem. Ohromné množství biblických rukopisů usnadňuje poznat jakýkoli pokus pokřivit Boží Slovo. Neexistuje významná doktrína Bible, která by byla zpochybněna výsledkem malých rozdílů které exsistují mezi rukopisy.

Znovu otázka: můžeme věřit Bibli? Určitě! Bůh si svoje Slovo ochránil navzdory neúmyslným selháním a záměrným napadením lidí. Můžeme mít maximální důvěru že Bible kterou máme dnes je ta stejná Bible která byla původně napsána. Bible je Boží Slovo, a my mu věříme (2 Timoteovi 3:16; Matouš 5:18).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Byla Bible zkomolená, předělaná, upravená, revidovaná anebo překroucena?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries