settings icon
share icon
Otázka

Jak máme žít své životy ve světle Kristova návratu?

Odpověď


Věříme že návrat Ježíše Krista bude nečekaný, může přijít cobydup. My, spolu s apostolem Pavlem, očekáváme "požehnanou naději, totiž slavný příchod našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista" (Titus 2:13). Uvědomujíc si že Pán může přijít zpátky dnes, někteří jsou v pokušení nechat všeho co dělají a pouze Ho "čekat".

Nicméně je velký rozdíl mezi vědomím že se Ježíš může vrátit dnes a mezi vědomím že se On vrátí dnes. Ježíš řekl, že "o tom dni a hodině však nikdo neví"(Matouš 24:36). Čas Jeho návratu je něco, co Bůh nezjevil nikomu, a tak bychom měli pokračovat sloužit mu dokud nás nepovolá k sobě. V Ježíšově podobenství o deseti hřivnách přikazuje odcházející král jeho služebníkům: 'podnikejte, dokud nepřijdu' (Lukáš 19:13).

Kristův návrat je v Písmu uváděn vždy jako velká motivace k činu, ne jako důvot k pasivitě. V 1 Korintským 15:58 Pavel sumarizuje jehou učení o vytržení říkajíc:"stále se rozhojňujte v Pánově díle". V 1 Tessalonicenským 5:6 Pavel uzavírá lekci o Kristově návratu těmito slovy:"nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví." Ustoupit a strážit pevnost nikdy nebyl Ježíšův plán pro nás. Místo toho pracujme dokud můžeme. "Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat" (Jan 9:4).

Apoštolové žili a sloužili s myšlenkou, že Ježíš se může vrátit počas jejich života; co kdyby přestali pracovat a jenom "čekalí"? Byli by v neposlušnosti vůči Kristovu příkazu "jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření" (Marek 16:15), a evangelium by se nerozšířilo. Apoštolové pochopili že Ježíšův nečekaný návrat znamená že si musí pospíšit s Boží prací. Oni žili své životy naplno, jako kdyby každý den byl jejich poslední. A také my bychom měli vidět v každém dni dar a užívat ho na slávu Boží.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak máme žít své životy ve světle Kristova návratu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries