settings icon
share icon
Otázka

Má se žena podřizovat muži?

Odpověď


Podřízení je pro manželství nesmírně důležitou záležitostí. Už předtím, než na svět přišel hřích, platil princip podřízenosti (1 Timoteovi 2:13). Nejprve byl stvořen Adam, Eva mu potom byla stvořena jako „pomoc“ (Genesis 2:18-20). Protože také tehdy neexistoval hřích, nebyla pro člověka žádná jiná autorita než samotný Bůh. Když potom Adam a Eva Boha neuposlechli, přišel na svět hřích a bylo zapotřebí autority. Bůh proto ustanovil potřebnou autoritu, která byla zapotřebí k dodržování zákonů země a také aby nám tím poskytl ochranu, kterou jsme tak potřebovali. Nejprve se tedy musíme podřídit Bohu, což je jediný způsob, jakým mu můžeme prokázat opravdovou poslušnost (Jakub 1:21; 4:7). V 2 Korintským 11:2-3 nalézáme sdělení, že muž se má podřizovat Kristu, jako se Kristus podřizuje Bohu. Dále se v tomto verši říká, že manželka by měla následovat jeho příklad a podřizovat se svému muži.

Podřízení se je přirozená reakce na láskyplné vedení. Když miluje manžel svou ženu tak, jako Kristus miluje církev (Efezským 5:25-33), o podřízení bude manželčinou přirozenou reakcí vůči manželovi. Řecké slovo, které se překládá jako „poddat se“, „podřídit se“, hupotaso, je průběhové sloveso. Což znamená, že podřízení Bohu, vládě nebo manželovi, to není jednorázový čin. Je to stálý postoj, který se posléze stává součástí běžného vzorce chování. Podřízení, o kterém se píše v Efezským 5, není jednostranné podrobení věřícího pod sobeckou, dominantní osobu. Biblická poddanost je popsána jako vzájemný vztah dvou Duchem naplněných věřících, kteří se vědomě podřizují sobě navzájem a Bohu. Podřízení je obousměrný vztah. Podřízení znamená čest a úplnost. Když je žena milována stejně, jako Kristus miluje církev, podřízení není obtížné. Efezským 5:24 říká: „Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.“ Tento verš říká, že se žena má svému manželovi poddávat ve všem, co je správné a podle zákona. Žena tedy například není povinna kvůli podřízenosti porušovat Boží zákony.

Matthew Henry napsal: „Žena byla stvořena z Adamova boku. Nebyla stvořena z jeho hlavy, aby nad ním panovala, ani z jeho nohou, aby na ji muž pošlapával, ale z jeho boku, aby mu byla rovná; pod jeho paží, aby byla pod jeho ochranou; a blízko k jeho srdci, aby ji muž miloval.“ Věřící se mají podřizovat jedni druhým, a to z úcty ke Kristu (Efezským 5:21). V širším kontextu je všechno v Efezským 5:19-33 výsledkem práce Ducha. Duchem naplnění věřící uctívají (5:19), jsou vděční (5:20) a podřizují se (5:21). Pavel potom dále rozvíjí myšlenku na téma života Duchem naplněného věřícího, a vztahuje ji na manžele a manželky, jak vidíme ve verších 22-33. Žena by se měla svému manželi podřizovat ne proto, že by ženy byly méněcenné, ale protože tak byl manželský vztah Bohem stvořen. Podřízení neznamená, že manželka je svému manželi „rohožkou“. Naopak, s pomocí Ducha svatého se má žena podřizovat svému muži, a muž má obětavě milovat svou ženu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Má se žena podřizovat muži?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries