settings icon
share icon
Otázka

To jsme všichni zdědili hřích od Adama a Evy?

Odpověď


Ano, všichni lidé zdědili Adamův a Evin hřích, konkrétně od Adama. Hřích je v Bibli popsán jako přestoupení Božího zákona (1 Janova 3:4) a rebelie proti Bohu (Deuteronomy 9:7; Jozue 1:18). Genesis 3 popisuje Adamův a Evin hřích vůči Bohu a Jeho příkazu. Pro Adamovu a Evinu neposlušnost se stal hřích „dědictvím“ všech jejich potomků. Římanům 5:12 nám říká, že skrze Adama vstoupil hřích do světa a tak smrt přešla na všechny lidi – protože všichni zhřešili. Tento předán hřích je známý jako dědičný hřích. Právě tak, jako dědíme po rodičích fyzické charakteristiky, tak dědíme naši hříšnou přirozenost od Adama.

Adam a Eva byli stvořeni na obraz a podobu Boží (Genesis 1:26-27; 9;6). Nicméně my také máme obraz a podobu Adama (Genesis 5:3). Když Adam padl do hříchu, výsledkem bylo že každý jeden jeho potomek byl “nakažený” hříchem. David bědoval nad týmto faktem v jedném ze svých Žalmů: “Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v hříchu počala mne matka má” (Žalm 51:5). To neznamená, že ho jeho matka porodila mimo manželství; spíše jeho matka zdědila hříšnou přirozenost od svých rodičů, oni od svých a t.d. David zdědil hřích od svých rodičů právě tak jako my všichni. I kdybychom žili ten nejlepší možný život, stále jsme hříšníci právě pro ten dědičný hřích.

To že jsme se narodili jako hříšníci má za následek fakt, že my všichni hřešíme. Všimněte si jak to postupuje v Římanům 5:12: hřích vstoupil na svět skrze Adama, smrt následovala za hříchem, smrt přišla na všechny lidi, všichni lidé hřeší protože zdědili hřích od Adama. Protože “není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží” (Římanům 3:23), my potřebujeme dokonalou, bezhříšnou oběť aby vymyla náš hřích, něco co nemáme ve své moci udělat sami. Naštěstí je Ježíš Kristus Spasitelem, který nás vytáhl z hříchu. Náš hřích byl ukřižován na kříži, a teď “V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podlé bohatství milosti jeho” (Efezským 1:7). Bůh ve Své nekonečné moudrosti nám připravil lék proti hříchu, který jsme zdědili, a tento lék je dostupný pro každého: “protož známo vám buď, muži bratří, že skrze toho zvěstuje se vám odpuštění hříchů.” (Skutky 13:38)

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

To jsme všichni zdědili hřích od Adama a Evy?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries