settings icon
share icon
Otázka

Kde je dobré místo pro zažátek čtení Bible?

Odpověď


Pro začátek je důležité si uvědomit, že Bible není obyčejná kniha, která se čte plynule od začátku do konce. Je to vlastně knihovna, nebo shrnutí knih od různých autorů v několika jazycích, během více než 1500 let. Martin Luther říkal, že Bible je "kolébkou Krista", protože všechny biblické historie a proroctví nakonec poukazují na Ježíše. Proto každé první čtení z Bible by mělo začít od evangelií. Evangelium podle Marka se čte rychle a rychle se rozvíjí a je to dobré místo pro začátek. Pak možná budete chtít jít do Janova evangelia, který se zaměřuje na to, co Ježíš prohlašoval o sobě. Mark hovoří o tom, co Ježíš dělal, zatímco Jan vypráví o tom, co Ježíš řekl, a kdo byl Ježíš. U Jana jsou některé z nejjednodušších a nejjasnějších pasáží, ale také i některé z nejhlubších a nejsilnějších pasáží. Při čtení evangelií (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) se seznámíme s životem a službou Krista.

Po tom si přečtěte některé z epištol (Římanům, Efezským, Filipským). Ty nás učí, jak žít naše životy takovým způsobem, který vzdáva poctu Bohu. Když začnete číst Starý zákon, přečtěte si knihu Genesis. Tam se říká, jak Bůh stvořil svět a jak se lidstvo dostalo do hříchu, a taky jaký měl tento pád vliv na svět. Exodus, Leviticusi, Numeri a Deuteronomium mohou být obtížné pro čtení, protože vnikají do všech zákonů, podle kterých Bůh chtěl, aby Židé žili. I když by jste se neměli vyhnout těmto knihám, je možná lepší nechat je pro pozdější studium. V každém případě, snažte se nepoplést se v nich. Přečtěte si Jozua až po Paralipomenon aby jste získali dobrou představu o historii Izraele. Čtení od Žalmů až po Píseň písní vám dá vnímavost k hebrejské poezi a moudrosti. Prorocké knihy od Izaiáše až po Malachiáše, mohou být také těžké pro pochopení. Pamatujte si, že klíčem k porozumění Bibli je požádat Boha o moudrost (Jakub 1:5). Bůh je autorem Bible, a chce, abyste pochopili, Jeho Slovo.

Je důležité vědět, že ne každý může být úspěšný student Bible. Pouze ti s nezbytnou “kvalifikaci“ pro studium Slova to mohou dělat s Božím požehnáním:

Jste spasený skrze víru v Ježíše Krista (1.Kor 2:14-16)?
Jste hladoví po Božím slově (1 Petrova 2:2)?

Jste pilný v skoumání Božího slova (Sk 17,11)?

Pokud jste na tyto tři otázky odpověděli "ano", můžete si být jisti, že Bůh požehná vaše úsilí poznat Ho, i Jeho Slovo, bez ohledu na to, kde začnete a bez ohledu na to, jaké jsou vaše metody studia. Pokud si nejste jisti, že jste křesťan, který je spasen skrze víru v Krista a že máte Ducha Svatého ve vás - zjistíte, že je nemožné pochopit význam slov Písma. Pravdy v Bibli jsou skryté před těmi, kteří nemají víru v Krista, ale jsou životem těm, kdo věří (1 Korintským 2:13-14; Ján 6:63).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kde je dobré místo pro zažátek čtení Bible?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries