settings icon
share icon
Otázka

Čím podle Bible vzniká manželství?

Odpověď


Na tuto otázku se těžko odpovídá, protože Bible nikde výslovně nezmiňuje, jakým okamžikem začíná Bůh pohlížet na dva lidi jako na manželský pár. Existují tři obecné názory: 1) Bůh považuje lidi za manžele pouze tehdy, když jsou zákonně sezdáni. 2) V Božích očích jsou dva lidé manželé tehdy, když podstoupili nějaký formální svatební obřad. 3.) Bůh považuje manželství za skutečně uzavřené ve chvíli, kdy je konzumováno pohlavním stykem. Podívejme se blíže na všechny tři názory a uveďme si jejich silné i slabé stránky.

1) Bůh považuje lidi za manžele pouze tehdy, když jsou zákonně sezdáni. Opora tohoto názoru se většinou hledá v písmech, která hlásají podřízení se vládám (Římanům 13:1-7; 1 Petr 2:17). Argumentuje se tím, že požaduje-li vláda „papír“, než právoplatně uzná manželství za uzavřené, měli by se lidé tomuto požadavku podřídit. Lze jednoznačně souhlasit s tím, že lidé by se měly vládě podřídit, pokud její požadavky nejsou v protikladu k Božímu slovu a jsou-li rozumné. Římanům 13:1-2 říká: „Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest.”

Tento názor má své slabiny a možné trhliny. Za prvé, manželství byla uzavírána i v dobách, kdy žádná organizovaná vláda nebyla. Po tisíce let lidé vstupovali do manželství bez oddacího listu. Za druhé, ještě dnes existují země, kde neexistuje formální doklad manželství, ani zákonné požadavky, jejichž splnění manželství ustanovuje. Za třetí, existují vlády, které kladou zákonnému uznání manželství podmínky, jež odporují Bibli. Jako příklad uveďme země, jež vyžadují, aby se obřad konal v katolickém kostele, podle katolické nauky a byl proveden katolickým knězem. Je zřejmé, že pro lidi, kteří silně nesouhlasí s katolickou církví a katolickou chápáním manželství jako svátosti, by bylo nepřijatelné nechat se oddat v katolickém kostele.

2) V Božích očích jsou dva lidé manželé tehdy, když podstoupili nějaký formální svatební obřad. Podobně jako v mnohých kulturách otec při svatebním obřadu odevzdává svou dceru ženichovi, někteří lidé si vykládají Genesis 2:22, kdy Bůh přivedl Adamovi Evu, jako první svatební „obřad“, vykonaný samotným Bohem. V Janovi 2 vidíme, jak se Ježíš účastní svatební hostiny. Jistě by se takové události Ježíš neúčastnil, neschvaloval-li by ji. Ježíšova účast na svatební hostině zcela jistě neznamená, že Bůh vyžaduje svatební obřad, ale zcela určitě poukazuje na skutečnosti, že svatební obřad je v Božích očích přijatelný. Téměř v každé společnosti v dějinách lidstva existoval nějaký formální svatební obřad. Každá společnost má určitý obřad, událost, formální prohlášení nebo uzavření smlouvy, které je chápáno jako vstup muže a ženy do manželství.

3) Bůh považuje manželství za skutečně uzavřené ve chvíli, kdy je konzumováno pohlavním stykem. Někteří lidé zastávají názor, že mají-li dva lidé spolu pohlavní styk, považuje je Bůh za manžele. Tento názor nelze biblicky obhájit. Základem tohoto argumentu je skutečnost, že pohlavní styk mezi manželem a manželkou je nejvyšším naplněním principu „jednoho těla“ (Genesis 2:24ů Matouš 19:5ů Efezským 5:31). V tomto smyslu se pohlavní styk chápe jako „zpečetění“ manželské smlouvy. Je-li nicméně spolu manželský pár zákonně sezdán, a přitom jsou manželé z nějakého důvodu neschopni pohlavního styku, jsou stále považováni za manžele.

Není biblické považovat za manžele lidi, kteří spolu měli pohlavní styk, ale nesdílejí žádné jiné aspekty manželské smlouvy. Písma jako například 1 Korintským 7:2 naznačují, že sex před manželstvím je nemravnost. Je-li pohlavní styk důvodem, proč se dva lidé vezmou, nemohl by být považovat za nemravný, neboť tito lidé by byli považováni za manžele od okamžiku, kdy spolu měli pohlavní styk. Neexistuje žádná biblická opora pro to, aby spolu nesezdaní lidé provozovali sex a prohlásili se tím za sezdané – čímž by prohlásili veškeré následné sexuální vztahy za správnou věc, kterou ctí Boha.

Čím tedy v Božích očích vzniká manželství? Zdá se, že se dají uplatnit tyto zásady: 1) Pokud jsou formální požadavky rozumné a nejsou v protikladu k Bibli, měli by lidé respektovat daná vládní nařízení. 2) Stejně tak by měli oba následovat dané kulturní či rodinné zvyklosti, které vedou k tomu, že se na ně bude nahlížet jako na „oficiálně sezdaný pár“. 3) Je-li to možné, měli by manželé konzumovat (naplnit) sňatek pohlavním stykem, a naplnit tak i fyzický aspekt zmiňovaného principu „jednoho těla“.

Co když nejsou jeden či více z těchto principů naplněny? Je takový pár považován v Božích očích za sezdaný? To je nakonec mezi oním párem a Bohem. Bůh zná naše srdce (1 Jan 3:20). A Bůh pozná i rozdíl mezi opravdovou manželskou smlouvou a mezi snahou ospravedlnit si sexuální nemorálnost.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Čím podle Bible vzniká manželství?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries