settings icon
share icon
Otázka

Kdy ve spojení se soužením nastane vytržení?

Odpověď


Čas vytržení ve spojení s dobou soužení je jedno z nejkontroverznějších témat dnešní církve. Tři hlavní názorové proudy jsou: vytržení před dobou soužení, vytržení uprostřed soby soužení a vytržení na konci doby soužení. Čtvrtý pohled, obecně zvaný jako vytržení před vylitím hněvu, je lehce pozměněný pohled na vytržení uprostřed doby soužení.

Nejprve si musíme uvědomit, jaký je vlastně význam soužení. Podle Daniela 9:27 má ještě přijít sedmdesáté období sedmi let. Celé Danielovo proroctví o sedmdesáti obdobích sedmi let (Daniel 9:20-27) hovoří o izraelském národu. Je to období kdy Bůh zaměří svou pozornost právě na Izrael. Sedmdesáté období sedmi let, soužení, musí být proto také věnováno konkrétně Izraeli. To samozřejmě neznamená, že by toho neměla být účastna církev, ale vyvolává to otázku proč by právě v tomto čase měla být církev na zemi.

Hlavním odkazem na vytržení je pasáž v 1 Tesalonickým 4:13-18. Uvádí se tam, že všichni žijící věřící se spolu s věřícími, kteří již zemřeli, setkají s Pánem Ježíšem v oblacích a tak s ním zůstanou na věky. Vytržení tedy znamená, že Bůh vyjme svůj lid ze země. O pár veršů dále v 1 Tesalonickým 5:9 Pavel říká: „Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ Kniha Zjevení, která se převážně týká právě doby soužení, je prorockým poselstvím o tom, jak Bůh během soužení vylije na zemi svůj hněv. Vypadalo by to nesourodě, kdyby Bůh slíbil věřícím, že pro ně nemá hněv, a přesto je ponechal na zemi, aby prošli dobou soužení. To, že Bůh dává slib, že křesťany vysvobodí od hněvu krátce poté, co slibuje vyjmout svůj lid ze země, tyto dvě události spojuje.

Další klíčovou pasáží, týkající se načasování doby soužení, je Zjevení 3:10, kde Kristus slibuje vysvobodit věřící z „hodiny zkoušky“, která na zem sestoupí. To může znamenat dvě věci. Kristus buď ochrání věřící uprostřed zkoušek, nebo je uchrání před zkouškami. Z překladu řeckého slova „z“ se dají vyvodit oba dva významy. Je ale důležité si uvědomit „z“ čeho mají být věřící uchráněni. Není to jenom zkouška, ale „hodina“ zkoušky. Kristus slibuje uchránit věřící právě před časem zkoušek, konkrétně tedy soužení. Význam soužení, význam vytržení, význam 1 Tesalonickým 5:9 a výklad Zjevení 3:10 jasně podporují názor vytržení před dobou soužení. Má-li se Bible vykládat doslovně a sourodě, výklad vytržení před dobou soužení je biblicky nejdůslednější.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdy ve spojení se soužením nastane vytržení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries