settings icon
share icon
Otázka

Co je vytržení církve?

Odpověď


Samotné slovo „vytržení“ v Bibli není. Nicméně v Bibli velmi jasně vidíme koncept vytržení. Vytržení církve je událost, při které Bůh vyjme všechny věřící ze země, aby mohl být v době soužení na zem vylit jeho spravedlivý hněv. Vytržení je popisováno hlavně v 1 Tesalonickým 4:13-18 a v 1 Korintským 15:50-54. 1 Tesalonickým 4:13-18 popisuje vytržení jako událost, kdy Bůh vzkřísí všechny zemřelé věřící, a dá jim oslavená těla a poté odejdou ze země spolu s věřícími, kteří budou v té době ještě naživu, a kteří také dostanou oslavená těla. „Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky“ (1 Tesalonickým 4:16-17).

K vytržení dojde v jediném okamžiku a přesně v té chvíli obdržíme oslavená těla. „Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni“ (1 Korintským 15:51-52).

Vytržení je slavný okamžik, na který bychom se měli těšit. Konečně budeme svobodni od hříchu. Budeme navěky v Boží přítomnosti. Kolem významu a rozsahu vytržení probíhá příliš mnoho debat. To není Božím záměrem. Co se týká vytržení, Bůh chce, abychom se „navzájem povzbuzovali těmito slovy“ (1 Tesalonickým 4:18).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je vytržení církve?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries