Křesťanský výklad snu? Jsou naše sny od Boha?


Otázka: Křesťanský výklad snu? Jsou naše sny od Boha?

Odpověď:
GotQuestions.org není křesťanská služba výkladu snů. My sny nevykládáme. Pevně věříme, že když má člověk sny, tak význam těchto snů je mezi tím člověkem a Bohem. Mluví Bůh stále ještě skrze sny? V Písmu mluvil Bůh mnohokrát skrze sny. Například Jozef, Jakubův syn (Genesis 37:5-10); Jozef, manžel Marie (Matouš 2:12-22); Šalomoun (1. Královská 3:5-15); a několik dalších (Daniel 2:1, 7:1; Matouš 27:19). Je tady i proroctví proroka Joela (Joel 2:28), citováno apostolem Petrem ve Skutcích 2:17, ve kterém Bůh používá sny. Takže zjednodušeně: ano, Bůh může mluvit a i mluví skrze sny.

Však je rozdíl v tom, jak používáme tyhle pravdu dnes. My si musíme uvědomit, že Bible je dokončena, odhalujíc vše co potřebujeme vědět od nynějška až do věčnosti. To neznamená, že Bůh nedělá zázraky nebo dokonce nemluví dnes skrze sny, ale cokoli Bůh říká, zda se jedná o sen, vizi, dojem, nebo "tichý hlas", bude zcela souhlasit s tím, co již odtalil ve svém Slově. Sny nemohou mít autoritu jakou má Písmo.

Pokud máte sen a zdá se vám, že je možná daný od Boha, modlitbou přeskoumejte Slovo od Boha a ujistěte se, že váš sen je v souladu s Písmem. Jestli ano, v modlitbě uvažujte co vám Bůh chtěl skrze sen říci abyste dělali (Jakub 1:5). V Písmu, když někdo snil sen od Boha, Bůh vždy ujasnil, co ten sen znamená - ať už přímo člověku nebo prostřednictvím anděla anebo prostřednictvím posla (Genesis 40:5-11; Daniel 2:45, 4:19). Kdž k nám Bůh mluví, dělá i to abyhom jeho vzkazu jasně rozuměli.

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Křesťanský výklad snu? Jsou naše sny od Boha?

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha