settings icon
share icon
Otázka

Jak by měli křesťané ukázňovat děti? Co říká Bible o trestání dětí?

Odpověď


Může být docela obtížné osvojit si to, jak kárat nebo ukáznit děti, ale je to nesmírně důležité. Někteří lidé zastávají názor, že fyzické ukázňování (tělesné tresty), jako je např. výchovný „výprask“, jsou jedinou metodou, která má oporu v Bibli. Další si zase myslí, že „domácí vězení“ a podobné tresty, které nejsou tělesného rázu, jsou daleko účinnější. Co o tom říká Bible? Bible učí, že fyzické tresty jsou vhodné, užitečné a mnohdy nezbytné.

Je třeba to ale správně pochopit – rozhodně se nezastáváme ubližování dětem nebo jejich zneužívání. Dítě se nikdy nesmí fyzicky trestat tak, aby to způsobilo tělesné ublížení. Podle Bible je ale vhodná a umírněná míra fyzického trestu pro děti prospěšná a napomáhá ke zdravému a správnému vývoji dítěte.

V Písmu najdeme mnoho pasáží, které o fyzických trestech mluví. „Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš“ (Přísloví 23:13-14; viz také 13:24; 22:15; 20:30). Bible velmi zdůrazňuje, jak je trestání důležité; potřebujeme je všichni, abychom podávali výsledky, a daleko snáze se to naučíme jako děti. Děti, které jsou bez kázně, často vyrůstají ve vzpurné lidi, bez úcty k autoritám, a následně je pro ně obtížné i poslouchat a následovat Boha. Sám Bůh nás také ukázní a vede nás po správné cestě, zároveň nás vybízí k pokání za naše poklesky a chyby (Žalm 94:12; Přísloví 1:7; 6:23; 12:1; 13:1; 15:5; Izaiáš 38:16; Židům 12:9).

Abychom tresty dokázali udílet správně a v souladu s biblickými principy, musíme být jako rodiče dobře obeznámeni s tím, co nám o trestání a ukázňování Bible radí. Kniha Přísloví obsahuje mnoho moudrosti na toto téma, například: „Moudrosti dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda“ (Přísloví 29:15). V tomto verši vidíme i následky, které plynou z netrestání – je to pro rodiče ostuda. Samozřejmě, že cílem každého trestu je dobro dítěte, a nesmí se používat jako výmluva pro ubližování nebo týrání dětí. Trest by také nikdy neměl sloužit k ventilování hněvu nebo frustrace.

Trestání se používá k tomu, aby lidi napravoval a učil je jít správnou cestou. „Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje“ (Židům 12:11). Boží výchova je láskyplná, a stejně taková by měla být i mezi rodičem a dítětem. Fyzický trest by nikdy neměl vést k trvalému fyzickému ublížení, následkům nebo bolesti. Za každým fyzickým trestem by hned měla následovat útěcha dítěte a ujištění o tom, že je máme rádi. Takové okamžiky jsou ideálním časem k tomu, abychom dětem ukázali, že i Bůh nás vychovává právě proto, že nás miluje a že my, jako rodičové, děláme to stejné vůči svým dětem.

Mohou se místo fyzických trestů používat jiné výchovné metody, jako třeba „domácí vězení“? Někteří rodiče zjišťují, že na jejich děti fyzické tresty příliš nefungují. Proto je pro ně účinnější používat tresty jako jsou domácí vězení nebo zákaz nějaké věci / hračky / aktivity, aby u dětí prosadili změnu chování. Pokud jste ten případ, potom rozhodně použijte tu metodu, která nejlépe povede k požadované změně chování. A i když Bible obhajuje nutnost fyzických výchovných trestů, daleko větší důraz je kladen na cíl, tedy na zbudování zbožného charakteru, než na to, jakou metodou tohoto cíle dosáhneme.

Abychom to ještě trochu zkomplikovali, je nutné říci, že vlády začínají klasifikovat téměř veškeré formy fyzických trestů jako ubližování a týrání dětí. Je spousta rodičů, kteří si nedovolí svému dítěti naplácat, kvůli strachu z toho, že se o tom někdo dozví a děti jim budou odebrány. Co mají rodiče dělat, jestliže vláda prohlásí, že trestat děti fyzicky je nezákonné? Podle Římanům 13:1-7 by se rodiče měli podřídit lidské vládě. To se samozřejmě týká vlády, která nečiní rozhodnutí v protikladu k Božímu Slovu, a fyzické tresty jsou mnohdy – biblicky řečeno – v nejlepším zájmu dětí. Nicméně mít možnost udržet si děti v rodině, kde se jim dostává alespoň nějaké výchovy, je daleko lepší než je ztratit a „péči“ přenechat státu.

V Efezským 6:4 je dána rada otcům, aby své děti nedráždili. Máme je namísto toho vychovávat v Božích cestách. Vychovávat dítě v „přikázáních a způsobech Páně“ v sobě ale může zahrnovat i umírněnou, nápravnou a – to rozhodně! – láskyplnou formu fyzických trestů.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak by měli křesťané ukázňovat děti? Co říká Bible o trestání dětí?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries