settings icon
share icon
Otázka

Co je východní pravoslavná (ortodoxní) církev a čemu věří pravoslavní křesťané?

Odpověď


Východní pravoslavná církev není samostatnou církví, ale společenstvím 13 autonomních těles, které se označují podle země, ve které se nachází (např. Řecké pravoslavná církev, Ruská pravoslavná církev). Spojuje je stejné chápání svátostí, doktríny, liturgie a církevní správy, i když každá řídí své záležitosti samostatně.

Hlavou každé pravoslavné církve je takzvaný „patriarcha“ neboli „metropolité“. Patriarcha konstantinopolský (Istanbul v Turecku) je považován za ekumenického – tedy všeobecného – patriarchu. Je to něco jako papež v církvi římskokatolické. Papež je ovšem znám pod titulem VICARIUS FILIUS DEI (zástupce Syna Božího), zatímco konstantinopolský biskup jako PRIMUS INTER PARES (první mezi rovnými). Těší se zvláštním poctám, ale nemá pravomoc, která by mu dovolovala zasahovat do záležitostí dalších 12 pravoslavných společenství.

Pravoslavná církev tvrdí, že je tou jedinou a pravou Kristovou církví, a své počátky datuje až k původním apoštolům, přes nepřerušený řetězec apoštolských následníků. Pravoslavní myslitelé se zabývají debatami o duchovním postavení římskokatolické a protestantské církve, a někteří je stále považují za kacíře. Stejně jako katolíci a protestanti, i pravoslavní věří v Boží Trojici, v Bibli jako Boží Slovo, v Ježíše jako Božího Syna, a v mnoho dalších biblických doktrín. V doktrinálních otázkách mají nicméně blíže ke katolické, než k protestantské církvi.

V dějinách a teologii pravoslavné církve bohužel zcela chybí doktrína o ospravedlnění vírou. Pravoslaví namísto toho klade důraz na tzv. theosis (doslova „zbožštění“), postupný proces, jímž se křesťan více a více podobá Kristu. Co si mnozí pravoslavní křesťané neuvědomují, je skutečnost, že „zbožštění“ je postupný výsledek spasení, a nikoliv podmínka pro spasení. I některé další výhradně pravoslavné koncepty jsou v rozporu s Biblí, například:

Církevní tradici a Písmu je přisuzována stejná váha
Jednotliví věřící jsou vybízeni nevykládat Bibli jinak, než jak učí tradice
Věčné panenství Marie
Modlitby za mrtvé
Křtění novorozenců bez jakékoliv spojitosti s osobní zodpovědností a vírou
Možnost dosáhnout spasení i po smrti
Možnost ztratit spasení

I když měla východní pravoslavná církev ve svých řadách mnoho významných církevních učenců, a přestože mnozí věřící v pravoslavné tradici mají opravdový spasitelný vztah s Ježíšem Kristem, sama Pravoslavná církev nepředkládá jasné poselství, které by se dalo sladit s biblickým evangeliem Ježíše Krista. Volání reformátorů „Pouze písmo, pouze víra, pouze milost a pouze Kristus“ v Pravoslavné církvi zcela chybí, a to je poklad příliš vzácný k tomu, abychom byli bez něj.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je východní pravoslavná (ortodoxní) církev a čemu věří pravoslavní křesťané?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries