settings icon
share icon
Otázka

Očekává Bůh, že křesťané budou volit?

Odpověď


Jsme přesvědčení, že je zodpovědností a povinností každého křesťana volit, a volit takové politiky, kteří zastávají křesťanské principy. Bůh vládne nade vším, to ale neznamená, že my sami nebudeme dělat nic. Máme nařízeno modlit se za vládce (1. Timoteovi 2:1-4). Co se týká vládců a politiky, máme v Písmu jasný důkaz, že byly doby, kdy byla Bohu naše volba vládců velmi nelibá (Ozeáš 8:4). Důkazy toho, jak pevně v zajetí hříchu se tento svět nachází, vidíme všude. Mnohá utrpení na zemi existují právě kvůli bezbožnému vládnutí (Přísloví 28:12). Písmo dává křesťanům jasné pokyny, že mají poslouchat řádně ustanovené vládce, pokud jejich příkazy neodporují Božím příkazům (Skutky 5:27-29; Římanům 13:1-7). Jako znovuzrození věřící bychom měli usilovat o to, abychom zvolili takové vůdce, kteří budou také vedeni Stvořitelem (1. Samuelova 12:13-15). Kandidáti nebo programy, které se protiví biblickým přikázáním ohledně života, rodiny, manželství nebo víry bychom nikdy podporovat neměli (Přísloví 14:34). Křesťané by měli volit tak, jak je k tomu povede modlitba a studium jak Božího Slova, tak možností, které jsou nám na volebních lístcích předloženy.

V mnoha zemích světa jsou křesťané utlačováni a pronásledováni. Trpí pod vládami, které nemohou změnit a pod vládami, které nenávidí jejich víru a umlčují jejich hlas. Tito věřící káží evangelium Ježíše Krista, a riskují přitom vlastní život. V západním světě byli křesťané požehnáni právem svobodně mluvit a volit své vůdce, aniž by se museli bát o sebe nebo o rodinu. Nedávné volby ukazují, že v západním světě toto právo 2 z každých 5. křesťanů považují za tak samozřejmé, že jej ani nevyužívají a k volbám se nedostavují. Zhruba každý 1 z 5 křesťanů, kteří jsou oprávnění volit, se ani neobtěžují zaregistrovat do registru voličů.

V dnešním světě je mnoho těch, kteří chtějí vytlačit Kristovo jméno a poselství z každého veřejného prostoru. Volby jsou příležitostí, jak propagovat, chránit a zachovat zbožnou vládu. Pokud si tuto příležitost necháváme ujít, dáváme prostor těm, kteří chtějí Kristovo jméno jenom očerňovat. Politici a vůdcové, které si zvolíme – nebo které v úřadech trpíme – mají velký vliv na naše svobody. Mohou se rozhodnout chránit naše právo uctívat Boha a šířit evangelium, nebo nám tato práva mohou omezit. Mohou vést náš národ cestou spravedlnosti, nebo k morální zkáze. Jako křesťané bychom se měli postavit a splnit svou občanskou povinnost (Matouš 22:21).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Očekává Bůh, že křesťané budou volit?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries