settings icon
share icon
Otázka

Co Bible říká o vojně?

Odpověď


Mnoho lidí dělá chybu čtejíc co Bible říká v Exodus 20:13 "nezabiješ" - a potom se snaží použít tento příkaz k válce. Nicméně, hebrejské slovo doslovně znamená "úmyslné, záměrné zabití jiné osoby se záští; vražda" Bůh često přikázal Israelitům aby šli do války s jinými národy (1Samuelova 15:3; Jozue 4:13). Bůh nařídil trest smrti pro mnoho trestných činů (Exodus 21:12,15; 22:19; Leviticus 20:11). Takže Bůh není proti zabíjení za všech okolností, je jen proti vraždě. Vojna nikdy není dobrá věc, ale někdy je nutná. Ve světě plném hříšných lidí (Římanům 3:10-18), vojna je neodvratná. Někdy je vojna jediný způsob, jako zadržet hříšníky aby nadělali velké škody nevinným.

Ve Starém Zákoně, Bůh nařídil Izraelitům aby: "Pomsti prvé synů Izraelských nad Madianskými" (Numeri 31:2). Deuteronomium 20:16-17 deklaruje, "Z měst pak lidu toho, kterýž Hospodin Bůh tvůj dává tobě v dědictví, žádné duše živiti nebudeš, ale dokonce vyhladíš je: Hetea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj," Také 1 Samuelova 15:18 praví: "A poslal tě Hospodin na cestu a řekl tobě: Jdi, zahub jako proklaté hříšníky ty Amalechitské, a bojuj proti nim, dokudž byste nevyhladili jich"; Bůh zřejmě není proti válce jako takové. Ježíš je vždy v dokonalé shodě s Otcem (Jan 10:30), takže nemůžeme tvrdit že válka byla z Boží vůle jenom v Starém Zákoně. Bůh se nemění (Malachiáš 3:6; Jakub 1:17).

Ježíšův druhý příchod bude nesmírně prudký. Zjevení 19:11-21 popisuje poslední válku s Kristem, vítězným velitelem který soudí a "spravedlivě" bojuje (v.11). Bude to krvavé (v. 13) a kruté. Ptáci budou jíst maso všech těch kteří se mu postavili (v. 17-18). Nebude mít žádné slitování s jeho odpůrci, které kompletňe porazí a pošle do "ohnivého jezera, hořícího sírou," (v. 20).

Je to chyba říct že Bůh nikdy nepodporuje válku. Ježíš není pacifista. Ve světě plném zlých lidí, někdy je válka nutná aby se zabránilo ještě většímu zlu. Kdyby nebyl Hitler poražen v 2. Světové Válce, o kolik milionů víc by bylo zabito? Kdyby nebylo americké občanské války, o kolik let více by trpěli černí američané jako otroci?

Válka je hrůzostrašná věc. Některé války jsou oprávněnější než jiné, ale válka je vždy důsledkem hříchu (Římanům 3:10-18). Současně Kazatel 3:8 prohlašuje "Je čas milování a čas nenávidění, čas boje a čas pokoje." Ve světě plném hříchu, nenávisti a zla (Římanům 3:10-18) je válka neodvratná. Křesťané by neměli bažit za válkou, ale Křesťané se také nemají stavět proti vládě které dal Bůh pravomov nad nimi (Římanům 13:1-4; 1 Petrova 2:17). Nejdůležitější věc kterou můžeme dělat v čase vojny je modlit se za Boží moudrost pro naše vůdce, modlit se za bezbečnost naši armády, modlit se za rychlé řešení konfliktů, a modlit se aby byl na obou stranách minimální počet obětí (Filipenským 4:6-7).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co Bible říká o vojně?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries