settings icon
share icon
Otázka

Dává Bůh i dnes lidem vidění? Měli by věřící považovat vidění za součást jejích křesťanské zkušenosti?

Odpověď


"Může dát i dnes Bůh lidem sny?" Ano! "Dává dnes Bůh lidem sny?" Možná. Máme očekávat vidění jako běžnou událost? Ne. Jak je zaznamenáno v Bibli, Bůh promluvil k lidem mnohokrát prostřednictvím vizí. Příklady jsou: Jozef, Jákobův syn; Jozef, Mariin manžel; Šalomoun; Izaiáš; Ezechiel; Daniel; Peter; Pavel. Prorok Joel předpověděl vylití vizí, a bylo to potvrzeno apostolem Petrem v Skutcích, 2. kapitole. Je důležité si uvědomit, že rozdíl mezi vizí a snem je, že vize je dána nespícímu člověku, zatímco sen je dán když člověk spí.

V mnohých částech světa Bůh (jak se zdá) používá vize a sny hojně. V oblastech, kde je málo, nebo vůbec nejsou dostupné žádné evangelia, a kde lidé nemají Bibli, Bůh lidem vzkazuje přímo přez sny a vize. Je to zcela v souladu s biblickými případy vizí, které byly često použity Bohem na odhalení Jeho pravdy lidem v počátcích křesťanství. Jestli chce Bůh někomu něco zdělit, může použít cokoli považuje za nutné: misionáře, anděla, vizi nebo sen. Samozřejmě že je Bůh schopný dát vizi v oblastech, kde evangelium dosáhlo a je k dispozici. Pro Boha neexistuje žádné omezení.

Zároveň, musíme být opatrní když jde o vize a jejich interpretace. Musíme pamatovat, že Bible je ukončena, a říká nám vše co potřebujeme vědět. Klíčovou pravdou je, že když dává Bůh vizi, pak tato vize zcela souhlasí s tím, co už zjevil ve svém Slově. Vize by nikdy neměli mít stejnou nebo větší autoritu než Slovo Boží. Boží Slovo je naší nejvyšší autoritou pro Křesťanskou víru a praxi. Pokud se domníváte, že jste měli vizi a možná vám ji dal Bůh, s modlitbou zkoumejte Slovo Boží a ujistěte se že vaše vize je s v souladu s Ním. Pak v modlitbě usilujte o moudrost co dělat jako odpověď na ten sen (Jakub 1:5). Bůh by nedal člověku vizi aby pak před ním držel její význam skryt. V Písmu, kdekoli se člověk ptal Boha na význam vize, Bůh udělal tak, aby s jistotou bylo člověku vysvětlen její význam (Daniel 8:15-17).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Dává Bůh i dnes lidem vidění? Měli by věřící považovat vidění za součást jejích křesťanské zkušenosti?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries