settings icon
share icon
Otázka

Budeme v nebi moct vidět a poznat přátele a rodinu?

Odpověď


Mnozí lidé říkají, že to první, co chtějí udělat, až přijdou do nebe, je vidět se s přáteli a milovanými lidmi, kteří zemřeli před nimi. Na věčnosti bude spousta času k tomu, abychom se viděli se známými a se členy rodiny, poznávali je blíž a trávili s nimi čas. Nicméně to určitě nebude v nebi naším hlavním posláním. Daleko více se budeme věnovat uctívání Boha a budeme se těšit z nebeských divů. Naše shledání s přáteli budou pravděpodobně spojena s tím, že si budeme uvědomovat Boží milost a slávu, jeho podivuhodnou lásku a mocné činy, které v našich životech vykonal. Naše radost bude o to větší, že budeme Pána chválit a uctívat ve společnosti dalších věřících, zvláště pak těch, které jsme milovali ještě na zemi.

A co říká Bible o tom, zda budeme schopni v nebi poznat lidi, které jsme znávali na zemi? Když věštkyně z Endoru povolala Samuela ze záhrobí (1 Samuelova 28:8-17), Saul byl jej poznal. Když Davidovi zemřel jeho zrovna narozený syn, prohlásil David: „já půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí“ (2 Samuel 12:23). David předpokládal, že svého syna v nebi pozná, a to přesto, že zemřel jako nemluvně. V Lukáši 16:19-31 vidíme, že v záhrobním životě šli poznat jak Abraham, tak Lazar i boháč. Při proměnění na hoře učedníci poznali Mojžíše a Eliáše (Matouš 17:3-4). Podle těchto příkladů se dá usuzovat, že budeme po smrti schopni se poznat.

Bible prohlašuje, že když dojdeme do nebe, „budeme podobní jemu (tj. Ježíši), neboť ho uvidíme tak, jak je“ (1 Jan 3:2). Stejně tak jako naše pozemská těla odráží Adamův vzhled, naše vzkříšená těla budou podobná tomu Kristovu (1 Korintským 15:47). „Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost“ (1 Korintským 15:49, 53). Po Ježíšově vzkříšení jej poznalo mnoho lidí (Jan 20:16, 20; 21:12; 1 Korintským 15:4-7). Pokud bylo možné poznat Ježíše i v jeho oslaveném těle, bude možné poznat i nás. To, že se v nebi uvidíme s lidmi, které milujeme, je úžasný aspekt nebe, ale nebe je daleko více zaměřeno na Boha a daleko méně na nás. Bude úžasné shledat se s milovanými lidmi a celou věčnost spolu s nimi uctívat Boha.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Budeme v nebi moct vidět a poznat přátele a rodinu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries