settings icon
share icon
Otázka

Co je to Velké pověření?

Odpověď


V Matouši 28:19-20 se nachází verše, které se proslavily jako tzv. Velké pověření nebo Velký úkol: „Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ Toto pověření předal Ježíš svým učedníkům krátce předtím, než byl vzat do nebe, a v podstatě to shrnuje vše, co Ježíš očekával od apoštolů i od těch, kdo je budou následovat, po dobu Své fyzické nepřítomnosti.

Je zajímavé, že v původním řeckém textu zní jediné konkrétní přikázání v Matouši 28:19-20 „získávejte učedníky“. Velké pověření nám dává pokyn, abychom získávali učedníky během svého života na zemi, a jako běžnou součást svých každodenních činností. Jak máme získávat učedníky? Tak, že je pokřtíme a budeme je učit všemu, co Ježíš přikázal. Velké přikázání nám dává za úkol „získávat učedníky“. „Jděte“, „křtěte“ a „učte“, to jsou pouze prostředky, jimiž naplňujeme příkaz „získávejte učedníky“.

Mnozí chápou rovněž Skutky 1:8 jako součást Velkého pověření: „Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“ Moc k naplnění Velkého přikázání máme z Ducha svatého. Máme být Kristovými svědky, a naplňovat Velké pověření ve svých městech (Jeruzalém), ve svých zemích (Judsko, Samaří), a všude tam, kam nás Bůh pošle (až na konec světa).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je to Velké pověření?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries