settings icon
share icon
Otázka

Co Bible říká o uzdravení? Je uzdravení součástí smíření?

Odpověď


Isaiáš 53:5, který je později citovaný v 1 Petrově 2:24 je klíčový verš o uzdravení, no je často nepochopen. "On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno." Slovo přeloženo jako "lékařství" může znamenat duchovní anebo fyzické uzdravení. Však z kontextu Isaiáše 53 a 1 Petrova 2 je jasné, že jde o duchovní uzdravení. "On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti - jeho ranami jste byli uzdraveni" (1 Petrova 2:24). Verš mluví o hříchu a spravedlnosti a ne o chorobě a nemoci. Proto být "uzdraven" v obou verších znamená že je člověku odpuštěno a je spasen, ne fyzicky uzdraven.

Bible jasně nespojuje fyzické a duševní uzdravení. Někdy jsou lidé fyzicky uzdraveni když postaví svou víru na Krista, no není to vždy. Někdy je to Boží vůle uzdravit, někdy ne. Apostol Jan nám dává pravou vyhlídku: "A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme naplněné" (1 Janova 5:14-15). Bůh stále dělá zázraky. Bůh stále uzdravuje lidi. Nemoc, choroba, bolest a smrt jsou stále realitou tohto světa. Všichni žijící dnes zemřou - jestliže se nevrátí Pán - a drtivá většina (včetně křesťanů) zemře v důsledku fyzického problému (nemoc, choroba, zranění). Ne vždy nás Bůh fyzicky uzdraví.

Nakonec nás plné fyzické uzdravení čeká v nebi. V nebi už nebude bolesti, choroby, utrpění ani smrti (Zjevení 21). My všichni potřebujeme být méně zaujati naším fyzickým stavem a mnohem víc se máme starat o náš duchovní stav (Římanům 12:1-2). Potom můžeme soustředit naše srdce na nebe, kde už nikdy nebudeme mít potíže s fyzickými problémy. Zjevení 21:4 popisuje skutečné uzdravení po kterém bychom všichni měli toužit: "A Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť první věci pominuly."

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co Bible říká o uzdravení? Je uzdravení součástí smíření?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries