settings icon
share icon
Otázka

Existují různé úrovně trestů v pekle?

Odpověď


Myšlenka že jsou různé úrovně úrovně trestů v pekle jsou odvozovány především z díla „Božská komedie“ od básníka jménem Dante Alighieri, napsaného mezi roky 1308 a 1321. V básni římský básník Vergilius provází Danteho devíti okruhy pekla. Ty okruhy jsou koncentrické a představují stupňující se zlo kulminujíc ve středu země, kde je uvězněn Satan. Hříšníci jednotlivých okruhů jsou potrestáni způsobem zodpovídajícím jejich zlým činům. Každý hříšník je sužován na věčnost pro hlavní hřích, který spáchal. Podle Danteho je kruhů od prvního, kde přebývají nepokřtění a cnostní pohané, do toho v středě pekla, k––de je rezervováno pro ty, kteří spáchali ten nejhorší hřích – učili proti Bohu.

Ačkoli to Bible neříká přímo, ale vypadá to jako by byli různé úrovně trestu v pekle. Ve Zjevení 20:11-15 jsou lidé souzeni “podlé toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podlé skutků svých” (Zjevení 20:12). Odsouzeni pak budou uvrženi do ohnicého jezera (Zjevení 20:13-15). Takže možná ten soud je na to, aby určil jak ťežký bude trest v pekle. Tak či onak, být uvržen do trochu méně horoucího ohnivého jezera není moc veliká útěcha pro ty, kteří jsou odsouzeni na věčnost.

Jiný náznak toho, že vskutku mohou být různé úrovně trestu v pekle nacházíme ve výroku Ježíše: “Služebník pak ten, kterýž by znal vůli pána svého, a nebyl hotov, a nečinil podlé vůle jeho, bit bude velmi. Ale kterýž neznal, a činil hodné věci trestání, bit bude méně. Každému pak, komuž jest mnoho dáno, mnoho bude od něho požádáno; a komuť mnoho poručili, víceť požádají od něho.” (Lukáš 12:47-48).

Jakékoli stupně potrestání peklo obsahuje, je jasné že je to místo, kterému je třeba se vyhnout.

Bohužel Bible konstatuje, že většina lidí skončí v pekle: “Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí skrze ni, neboť těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji nalézají.” (Matouš 7:13-14) Otázka, kterou si člověk musí položit je: “na které cestě jsem?” Ti “mnozí” na široké cestě mají jednou společnou věc – všichni odmítli Krista jako jedinou cestu do nebe. Ježíš řekl “Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” (Jan 14:6) Když On řekl o sobě že jet a jediná cesta, tak to tak i myslel. Každý kráčejíc jinou “cestou” a ne skrze Ježíše Krista, je na cestě k destrukci, a zdali tam v pekle jsou různé úrovně trestu – utrpení je strašné, děsné, věčné a k tomu, abychom mu se vyli.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Existují různé úrovně trestů v pekle?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries