settings icon
share icon
Otázka

Existují různé úrovně nebes?

Odpověď


To nejbližší co Písmo říká na tému různých úrovní v nebi nacházíme v 2 Korintským 12:2 „Znám člověka v Kristu, který byl před čtrnácti lety vytržen až do třetího nebe - nevím, zda v těle, nevím, zda mimo tělo, Bůh toví.“ Nekteří lidé to interpretují tak, že jsou tři různé nebesa: jedno nebe pro „super-posvěcené křesťany“ anebo křesťany kteří dosáhli vysokého stupně duchovnosti; druhé nebe pro „běžné“ křesťany; a třetí nebe pro křesťany, kteří Bohu nesloužili věrně. Tento názor nemá v Bibli žádnou oporu.

Pavel neříká že jsou tři nebesa anebo dokonce tři úrovně nebes. V mnoha starověkých kulturách používali lidé termínu „nebe“ pro označení tří různých sfér: obloha, vesmír, a ještě duchovní nebe. I když tyto termíny nejsou jasně biblické, jsou všeobecně známé jako zemský, vesmírný a nebeský prostor. Pavel říkal že ho Bůh přenesl do nebes, do říše ve které přebývá Bůh. Pojem různých úrovní nebe možná vznikl v Dante-ho Božské Komedii, ve které básník popisuje nebe i peklo že mají devět různých úrovní. Božská Komedie je však beletrie. Myšlenka různých úrovní nebe je Písmu cizí.

Písmo říká o různých odměnách v nebi. Co se týče odměn, Ježíš řekl „A hle, přijdu rychle a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké bude jeho dílo“ (Zjevení 22:12). Ježíš řekl že když On přijde, bude mít s sebou odměnu aby ji dal lidem podle toho, co dělali. Tedy bude čas pro odměnu věřícím. V 2 Timoteovi 4:7-8 čteme slova Pavla uzavírajícího svou službu: „Bojoval jsem dobrý boj; běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nakonec je pro mě připravena koruna spravedlnosti, kterou mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce; a nejen mně, ale i všem, kdo si zamilovali jeho příchod.“

Boží přečisťující oheň přetrvají jen ty skutky, které mají věčnou hodnotu a budou hodné odměny. Ty hodnotné skutky jsou popsané jako „zlato, stříbro, drahé kamení“ (1 Korintským 3:12) a jsou tymi hodnotnými věcmi, které jsou postaveny na základu víri v Krista. Skutky pak, které nebudou odměněny, jsou jemenované jako „dříví, seno, sláma“; tyhle nejsou zlými skutkami ale povrchními aktivitami bez věčné hodnoty. Odměny budou rozdané na „soudní Kristově stolici“, na místě kde budou posouzeny životy věřících – a na základě toho udělené odměny. Soud věřících nikdy neznamená potrestání za hřích. Ježíš Kristus byl potrestán kvůli našemu hříchu když zemřel na kříži, a Bůh o nás řekl: „Neboť se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy ani na jejich nezákonné činy si již nikdy nevzpomenu“ (Židům 8:12). Nádherná myšlenka! Křesťan se už nikdy nemusí bát trestu, ale může se těšit na odměnu, kterou dostane při nohách Spasitele. Na závěr: nebo nemá úrovně - úrovně má odměna, kterou v nebi dostaneme.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Existují různé úrovně nebes?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries