settings icon
share icon
Otázka

Jaké jsou úlohy manžela a manželky v rodině?

Odpověď


Přestože jsou si muž a žena ve vztahu s Kristem rovni, Písmo dává každému z nich v manželství konkrétní roli. Manžel má převzít vedení domu (1. Korintským 11:3; Efezským 5:23). Nemělo by to být diktátorské, blahosklonné nebo povýšené vůdcovství; manžel by měl manželku vést tak, jako to vidí na příkladu Krista vůči církvi. „Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, 26aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova“ (Efezským 5:25-26). Kristus svou církev (svůj lid) miloval láskou plnou soucitu, milosrdenství, odpuštění, respektu, a nesobecky. Stejnou lásku má muž prokazovat ženě.

Ženy se mají podřizovat autoritě svého muže. „Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům“ (Efezským 5:22-24). Přestože se ženy tedy mají podřizovat mužům, Bible mužům několikrát připomíná, jak se chovat k ženám. Manžel se nemá chovat jako diktátor, ale měl by ukazovat respekt své ženě i jejím názorům. V Efezským 5:28-29 Bible vybízí muže, aby milovali své ženy stejně tak, jako milují své vlastní tělo, které krmí a starají se o ně. Láska muže k ženě by měla být stejná jako Kristova láska k Jeho tělu, církvi.

„Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí“ (Koloským 3:18-19). „A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě“ (1. Petr 3:7). Z těchto veršů vidíme, že láska a respekt jsou společné rysy úlohy jak manžela, tak manželky. Jsou-li tyto rysy v manželství přítomny, autorita, vedení, láska a podřízení potom nebudou problémem ani pro jednoho z partnerů.

Co se týče dělení zodpovědnosti v rodině, Bible manželům říká, že mají svou rodinu zaopatřovat. To znamená, že muž by měl pracovat a vydělávat dost na to, aby o všechny nezbytné věci manželky i dětí bylo náležitě postaráno. Neplní-li muž tuto svou povinnost, má to i své duchovní důsledky. „Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící“ (1. Timoteovi 5:8). Muž, který se nesnaží postarat o vlastní rodinu, by se tak ani neměl nazývat křesťanem. To neznamená, že žena se nesmí podílet na podporování rodiny a vydělávání peněz – Přísloví 31 jasně ukazuje, že zbožná žena je pracovitá – ale starost o rodinu není hlavně na ní; je to zodpovědnost manžela. Muž by samozřejmě měl pomáhat ženě s dětmi a s domácími pracemi (a tím naplňovat svou povinnost milovat manželku), ale Přísloví 31 jasně ukazuje, že domov je hlavně ženskou záležitostí, a je manželčinou zodpovědností a „královstvím“. I kdyby měla chodit spát pozdě a vstávat brzy, o rodinu by mělo být dobře postaráno. Pro mnoho žen to není snadné – zvláště v ekonomicky silných západních státech. Až příliš mnoho žen žije ve stresu a na pokraji zhroucení. Aby se takovému stresu vyhnuli, měli by se muž a žena v modlitbě zaměřit na to, aby přeorganizovali priority a vrátili se k tomu, co o jejich úloze v rodině říká Bible.

Ke konfliktům s dělbou práce v manželství samozřejmě docházet bude, ale jsou-li oba partneři vydaní Kristu, tak budou konflikty minimální. Zjistí-li manželé, že hádky a spory na toto téma jsou časté a bouřlivé, nebo když se zdá, že se manželé už jenom hádají, problém může být v duchovní rovině. V takovém případě by se měli oba manželé znovu na modlitbách odevzdat nejprve Kristu, a potom jeden druhému, a snažit se uchovat si postoj vzájemné lásky a respektu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaké jsou úlohy manžela a manželky v rodině?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries