settings icon
share icon
Otázka

Co se stalo s archou úmluvy?

Odpověď


Osud archy úmluvy je otázka, která fascinuje teology, studenty Bible i archeology už celá staletí. V osmnáctém roce svého vládnutí nařídil judský král Jošiáš správcům, kteří se o truhlu starali, aby ji vrátili do chrámu v Jeruzalémě (2. Letopisů 35:1-6; srov. 2. Král 23:21-23). To je naposledy, kde je archa v Písmu zmíněna. O čtyřicet let později oblehl Jeruzalém Nabukadnezar, babylonský král, dobyl jej a vyplenil chrám. Do deseti let se vrátil ještě jednou, vzal vše, co v chrámu zbylo, a potom jej i celé město spálil na popel. Co se stalo s archou? Vzal ji snad Nabukadnezar? Podlehla zkáze spolu se zbytkem města? Nebo byla přemístěna a bezpečně ukryta, jak se evidentně stalo, když egyptský vládce Šišak během vlády Šalomounova syna Rechoboáma vyplenil chrám? („Evidentně“ proto, že jestliže se Šišakovi podařilo odvézt archu, jak to, že Jošiáš o její navrácení požádal levity? Pokud byla archa v Egyptě – à la zápletka filmu Dobyvatelé ztracené archy — potom by ji nemohli mít levité a nemohli by ji vrátit.)

Nekanonická kniha 2. Makabejská zaznamenává, že těsně před vpádem Babyloňanů Jeremiáš „z vnuknutí Božího přikázal, aby za ním nesli stan a schránu; … odešel na horu, na niž vystoupil Mojžíš, aby spatřil dědictví od Boha. (tj. hora Nebó; srov. Deuteronomium 34:1-4). Když tam Jeremjáš došel, nalezl ve skále jeskyňku k přebývání, vnesl tam stan, schránu a kadidlový oltář; vchod pak zahradil“ (2:4-5). Došlo ale k tomuto: „Později přišli někteří z jeho doprovodu, aby vyznačili tu cestu, ale nemohli ji nalézt. Když se to Jeremjáš dozvěděl, zlobil se na ně a prohlásil, že místo zůstane neznámé, dokud se Bůh nesmiluje a lid neshromáždí a nesjednotí. Potom sám Hospodin to místo ukáže a zjeví se jeho sláva i oblak, jaký se ukázal nad Mojžíšem a o jaký prosil Šalomoun, aby to Místo bylo velice posvěceno“ (2:6-8). Není známo, zda toto zprostředkované (viz 2:1) vyprávění je přesné; a i pokud je, nedozvíme se to do doby, kdy se Pán vrátí, jak je zaznamenáno.

Další teorie ohledně místa, kde se archa nachází, jako třeba teorie rabínů Šlomo Gorena a Jeuhudy Getze, tvrdí, že je ukryta pod chrámovou horou, kam byla ukryta předtím, než ji Nabukadnezar mohl ukrást. Naneštěstí se na chrámové hoře nyní nachází Skalní dóm, jedno ze svatých míst islámu, a místní muslimská obec jakékoliv výkopové práce odmítá. Nedozvíme se tedy, zda mají rabíni Goren a Getz pravdu.

Badatel Vendyl Jones spolu s jinými věří, že artefakt, nalezený mezi Svitky od Mrtvého moře, záhadný „měděný svitek“ z Kumránské jeskyně č. 3, je něco jako mapa k pokladu, a označuje místa, kde se nachází řada vzácných pokladů, které byly vyvezeny z chrámu před příchodem Babyloňanů, a mezi nimiž se má nacházet i truhla úmluvy. Zda je to pravda se snad ještě ukáže, protože nikomu se zatím ještě nepodařilo identifikovat všechny směrodatné zeměpisné body, které jsou na mapě uvedeny. Je zajímavé, že někteří badatelé spekulují, že měděný svitek by mohl být oním dokumentem, o kterém se zmiňuje 2. Makabejská 2:1-4, která popisuje, jak Jeremiáš archu ukryl. Je to sice zajímavá spekulace, ale ničím nepodložená.

Bývalý východoafrický korespondent časopisu „The Economist“, Graham Hancock, v roce 1992 publikoval knihu s názvem Znamení a pečeť: Hledání ztracené archy úmluvy (orig.: The Sign and the Seal: The Quest for the Lost Ark of the Covenant), ve které se snaží doložit, že archa byla uložena v kostele Svaté Marie Sionské v Aksúmu, starobylém etiopském městě. Badatel Robert Cornuke z B.A.S.E. Institutu rovněž věří, že by se Archa mohla nacházet v Aksúmu. Nikdo ji tam však zatím nedokázal nalézt. Podobná teorie, kterou zastává například archeolog Michael Sanders, tvrdí, že archa je ukryta ve starobylém egyptském chrámu v izraelské vesnici Džaharja, ale ani on ji dosud neobjevil.

Stará irská tradice tvrdí, že archa je zakopána pod kopcem Tara v Irsku. Někteří badatelé z toho vyvozují, že to by mohlo vysvětlovat irskou legendu o „hrnci plném zlata na konci duhy“. Ještě méně uvěřitelná jsou tvrzení Rona Wyatta a Toma Crotsera. Wyatt prohlašuje, že ztracenou archu úmluvy viděl, a že je je pohřbená pod vrchem Kalvárie, a Crotser zase tvrdí, že archu viděl na hoře Pisga poblíž hory Nebó. Oba pánové se mezi archeology netěší zrovna dobré pověsti a ani jeden z nich nebyl schopen svá divoká tvrzení podložit jediným důkazem.

Dá se tedy říct, že archa je ztracená, a to pro všechny kromě Boha. Lidé dále přicházejí se zajímavými teoriemi, jako jsou ty zde uvedené, ale archu dosud nikdo nenašel. Autor 2. Makabejské má možná pravdu; možná se opravdu dozvíme, co se s archou úmluvy stalo, teprve až se Pán vrátí.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co se stalo s archou úmluvy?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries