Co je trinitarismus? Je trinitarismus biblický?


Otázka: Co je trinitarismus? Je trinitarismus biblický?

Odpověď:
Trinitarismus (angl. trinitarianism, pozn. překl.) je učení o tom, že Bůh je trojjediný, že se zjevuje ve třech rovnakých a věčných Osobách. Pro detailnější představu o trojjeidném Bohu (angl. Trinity, pozn. překl.) si přečtěte náš článek o tom, co učí o Boží Trojici Bible. Tento článek má za úkol diskutovat o významu trinitarismu v souvislosti se spásou a s křesťanským životem.

Často nám je daná otázka: "Musím věřit v trojjediného Boha abych byl spasen?" Odpověď je ano i ne. Musí člověk plně porozumět a souhlasit se vším co říká trinitarismus aby byl spasen? Ne. Jsou v trinitarismu nějakě věci klíčové pro spásu? Ano. Například božsví Ježíše Krista je velmi důležité pro učení o spáse. Kdyby Ježíš nebyl Bůh, Jeho smrt by nemohla zaplatit nekonečný třest hříchu. Jen Bůh je nekonečný - nemá začátek, nemá konec. Všechny ostatní bytosti, včetně andělů, jsou konečné; oni někdy byli stvořeny. Jedině smrt nekonečné Bytosti může odčinit hřích lidstva v celé věčnosti. Kdyby Ježíš nebyl Bůh, On by nemohl být Spasitel, Mesiáš, Beránek Boží který snímá hřích světa (John 1:29). Nebyblický názor na Ježíšovou božskost má za následek bludnou představu o spáse. Každý "křesťanský" kult popírající skutečnou božskost Krista také učí, že musíme přidat ke Kritově smrti ještě naše vlastní činy abychom byli spaseni. Skutečné a plné božství Krista, aspekt trinitarismu, vyvrací tento koncept.

Zároveň si uvědomujeme, že jsou někteří skutečně věřící v Krista, kteří se nedrží všeho v trinitarismu. Zatímco odmítáme modalismus, nepopírame že by mohl člověk - domnívající se že Bůh není tři Osoby, ale spíše se jenom zjevuje na tři způsoby - být spasen. Trojjedinost je tajemství, které nikterý smrtelný člověk nemůže zcela, anebo naprosto, pochopit. Abychom získali spásu, Bůh od nás žádá věřit v Ježíše Krista, vtěleného Boha, jako Spasitele. Abychom získali spásu, Bůh od nás nevyžaduje totální oddanost všem poučkám důkladné biblické teologie. Ne pro spásu není plné porozumění a souhlas se všemi aspekty trinitarismu důležité.

Pevně věříme, že trinitarismus je doktrina založená na Bibli. Dogmaticky prohlašujeme že chápání a víra v biblický trinitarismus je velmi důležité pro pochopení Boha, spásy, a trvající Boží práci v životech věřících. Zároveň ale jsou tu zbožní lidé, opravdoví následovníci Krista, kteří měli nějaké neshody s aspekty trinitarismu. Je důležité si pamatovat, že nejsme spaseni tím, že máme dokonalou doktrinu. Jsme spaseni vírou v našeho dokonalého Spasitele (Jan 3:16). Musíme věřit někteřím aspektům trinitarismu? Ano. Musíme plně souhlasit se všim obsahem trinitarismu abychom byli spaseni? Ne.

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Co je trinitarismus? Je trinitarismus biblický?