settings icon
share icon
Otázka

Co je tisícileté království, a máme je chápat doslovně?

Odpověď


Tisícileté království je název, kterým se označuje 1000 let vlády Ježíše Krista na zemi. Někteří lidé se snaží vykládat těchto tisíc let alegoricky. Jiní chápou označení 1000 let jako obrazný způsob vyjádření „dlouhého časového období“, nikoli dobu doslovné vlády Ježíše Krista na zemi. Ve Zjevení 10:2-7 se nicméně ve spojitosti s tisíciletým královstvím šestkrát konkrétně uvádí, že trvá 1000 let. Kdyby chtěl Bůh říct „dlouhý časový úsek“, snadno by to mohl udělat, aniž by velmi specificky a opakovaně mluvil o konkrétním časovém úseku.

Bible uvádí, že až se Kristus vrátí na zem, bude prohlášen za krále nad Jeruzalémem a posadí se na Davidův trůn (Lukáš 1:32-33). Bezpodmínečná smlouva vyžaduje Kristův doslovný, fyzický návrat a vyhlášení království. Abrahamovská smlouva slíbila Izraeli zem, potomstvo, vládce a duchovní požehnání (Genesis 12:1-3). Palestinská smlouva slíbila Izraeli navrácení země a obsazení země (Deuteronomium 30:1-10). Davidovská smlouva slíbila Izraeli odpuštění – prostředek k tomu, aby byl požehnán celý národ (Jeremiáš 31:31-34).

Tyto smlouvy budou naplněny při druhém příchodu, když bude Izrael znovu shromážděn ze všech národů (Matouš 24:31), obrátí se (Zachariáš 12:10-14) a navrátí se do své země pod vládou mesiáše, Ježíše Krista. Bible mluví o podmínkách v tisíciletém království jako o fyzicky i duchovně dokonalém prostředí. Bude to čas pokoje (Miheáš 4:2-4; Izaiáš 32:17-18), radosti (Izaiáš 61:7, 10), útěchy (Izaiáš 40:1-2) a čas bez bolesti a chudoby (Amos 9:13-15; Joel 2:28-29). Bible nám rovněž říká, že do tisíciletého království vkročí jen věřící. Díky tomu to bude čas naprosté spravedlnosti (Matouš 25:37; Žalm 24:3-4), poslušnosti (Jeremiáš 31:33), svatosti (Izaiáš 35:8), pravdy (Izaiáš 65:16), a plnosti Ducha svatého (Joel 2:28-29). Kristus bude vládnout jako král (Izaiáš 9:3-7; 11:1-10), a David jako jeho správce (Jeremiáš 33:15, 17, 21; Amos 9:11). Vládnout budou i další vznešení lidé a vládci (Izaiáš 32:1; Matouš 19:28), a Jeruzalém bude politickým středem světa (Zachariáš 8:3).

Zjevení 20:2-7 nám dává přesnou dobu trvání tisíciletého království. I bez Písem poukazuje na doslovnou vládu Mesiáše na zemi nespočet jiných. Naplnění mnoha Božích smluv a příslibů záleží na doslovném, fyzickém budoucím království. Popírání doslovného výkladu tisíciletého království a jeho trevání po dobu přesně tisíce let nestojí na žádném pevném základě.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je tisícileté království, a máme je chápat doslovně?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries