settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o tetování / piercingu?

Odpověď


Starý zákon přikazoval Izraelitům: „Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého, ani si dělat nějaké tetování”. (Leviticus 19:28) I když dnešní věřící nejsou pod Starým zákonem (Římanům 10:4; Galatským 3:23-25; Efezským 2:15), existence zákonu proti tetování by nás měla vést k zamyšlení. Nový zákon neříká nic o tom, zda by věřící měl nebo neměl mít tetování.

V souvislosti s tetováním a piercingem je dobrým testem zodpovědět si otázku, zda upřímně a s čistým svědomím můžeme poprosit Boha, aby žehnal tuto aktivitu a použil si ji na své dobré účely. „Ať tedy jíte, či pijete, či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží”. (1. Korintským 10:31) Bible tetování nebo piercing nezakazuje, ale také nedává žádnou příčinu, abychom věřili, že se Bohu líbí, když máme tetování nebo piercing.

Další otázka je slušnost. Bible nás usměrňuje, abychom se oblékali slušně (1. Timoteovi 2:9). Jedním aspektem slušného oblékání je dát si pozor, aby každá část těla, která má být zahalena oblečením, byla taky zahalena. Základním významem slušnosti je nesnažit se upoutat za každou cenu pozornost. Slušně oblečení lidé jsou tací, kteří se oblékají bez toho, aby se snažili upoutat na sebe pozornost. Tetování a piercing na sebe pravděpodobně pozornost poutají. V tomto smyslu se tetování a piercing neshoduje s tím, co je slušné.

Důležitým principem Písma ve věcech, ve kterých Bible nehlásá jednoznačné stanovisko, je zjistit, může-li vzniknout pochybnost, je-li věc Bohu milá či nikoli. Vzniká-li pochybnost, pak je lepší tyto aktivity nerozvíjet. „Co není z víry, je hřích” (Římanům 14:23). Pamatujme na to, že naše těla jsou rovněž jako naše duše vykoupeny a patří Bohu. I když se 1. Korintským 6:19 nevztahuje přímo na tetování nebo piercing, poskytuje nám užitečný princip: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá, a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.” Tato velká pravda by měla mít vliv na to, co děláme, a kam až chceme zajít se svým tělem. Patří-li naše těla Bohu, měli bychom si být jisti, že máme Jeho jasný souhlas předtím, než je pomalujeme tetováním a přizdobíme piercingem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o tetování / piercingu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries