settings icon
share icon
Otázka

Co je systematická teologie?

Odpověď


Slovo „teologie“ pochází z řeckých slov „Bůh“ a „nauka“. Dohromady tedy slovo „teologie“ znamená „nauka o Bohu“. Slovo „systematický“ znamená, že se v něčem nastolí pořádek, systém. Systematická teologie je tedy rozdělení teologie na systémy, které vysvětlují různé teologické oblasti. Mnoho knih v Bibli například zmiňuje anděly. Ani jedna biblická kniha však neposkytuje všechny informace o andělech na jednom místě. Systematická teologie proto ze všech knih v Bibli shromáždí všechny informace o andělech a uspořádá je v celek, kterému se říká nauka o andělech nebo angelologie. To je celý smysl systematické teologie – uspořádávat různá témata z Bible podle kategorií.

Patrologie je například nauka o Bohu Otci. Christologie je nauka o Božím Synu, Pánu Ježíši Kristu. Pneumatologie je nauka o Bohu, Duchu svatém. Bibliologie je nauka o Bibli. Soteriologie je nauka o spasení. Ekleziologie je nauka o církvi. Eschatologie je nauka o posledních časech. Angelologie je nauka o andělech. Démonologie je nauka o démonech z křesťanského pohledu. Křesťanská antropologie je nauka o lidstvu z křesťanského pohledu. Hamartologie je nauka o hříchu.

Biblická teologie zkoumá určitou knihu (nebo knihy) Bible a zdůrazňuje různé aspekty té teologie, na kterou se zaměřuje. Janovo evangelium je kupříkladu velmi christologické, protože se velmi často zaměřuje na Kristovo božství (Jan 1:1,14; 8:58; 10:30; 20:28). Historická teologie je studium nauk a jejich vývoje v křesťanské církvi v průběhu století. Dogmatická teologie zkoumá nauky určitých křesťanských skupin, jež mají své nauky systematizované, například Kalvinistickou teologii a teologii o různých obdobích (dispensacionalismus). Současná teologie je studium nauk, které se vyvinuly nebo dostaly do širšího povědomí teprve nedávno. Systematická teologie je důležitým nástrojem k pochopení biblických nauk a k tomu, abychom si různé nauky mohli uspořádat.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je systematická teologie?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries