settings icon
share icon
Otázka

Co je synoptická otázka?

Odpověď


Když porovnáme první tři evangelia — Matouše, Marka a Lukáše — je jasné, že zaznamenaný děj si je navzájem velmi podobný ja^p k do obsahu, tak do výraziva. Matouš, Marek a Lukáš jsou proto označováni za „synoptická evangelia“. Slovo „synoptický“ znamená v podstatě „přehledný“, „porovnatelný“, doslova „souhledný“ (tedy viděn společným pohledem). Podobnosti mezi synoptickými evangelii vedla k domněnce, zda autoři evangelií neměli stejný zdroj, jiný písemný záznam Kristova narození, života, služby, smrti a zmrtvýchvstání, ze kterého čerpali materiál pro svá evangelia. Otázka vysvětlení podobností a rozdílů mezi synoptickými evangelii je známa pod názvem synoptický problém nebo synoptická otázka.

Někteří argumentují tím, že Matouš, Marek a Lukáš jsou si natolik podobni, že buď museli některé věci od opsat od sebe navzájem, nebo z jiného společného zdroje. Tímto „zdrojem“ má být neznámý materiál, kterému se říká sbírka logií Q, nebo jenom pramen Q, z německého slova quelle, což znamená zdroj, pramen. Máme nějaký důkaz o existenci zdroje „Q“? Nemáme. Žádná část ani fragment dokumentu „Q“ nebyl nikdy objeven. Nikdo z raných církevních otců nezmiňuje „zdroj“ evangelií v žádném svém spisu. Pramen „Q“ je výmysl liberálních „učenců“, kteří popírají, že Bible je inspirovaný text. Zastávají názor, že Bible je pouze literární útvar, a že jej lze podrobit stejné kritice, jako každé jiné literární dílo. A ještě jednou opakujeme, že pro existenci dokumentu „Q“ neexistují žádné důkazy — biblické, teologické ani historické.

Pokud tedy Matouš, Marek a Lukáš nepoužili pramen „Q“, jak to, že jsou si jejich evangelia tolik podobná? Existuje několik možných vysvětlení. Je dost možné, že to evangelium, které bylo sepsáno jako první (pravděpodobně Marek, i když někteří církevní otcové zmiňují jako prvního Matouše), bylo dalším autorům k dispozici. Není těžké si představit, že Matouš a/nebo Lukáš použili ve svém evangeliu část textu z Markova evangelia. Je možné, že Lukáš měl k dispozici jak Markovo, tak Matoušovo evangelium a části z nich použil ve svém evangeliu. Lukáš 1:1-4 říká: „Už mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova. I já jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat, vznešený Teofile, neboť jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal, abys poznal, jak spolehlivé je učení, které jsi přijal.“

Synoptický „problém“ není koneckonců tak závažný problém, jak se jej někteří lidé snaží udělat. To, že jsou synoptická evangelia tak podobná, lze přece vysvětlit tím, že je všechny inspirovat týž Duch Svatý, a že byla sepsána lidmi, kteří byli buď přímými svědky událostí, nebo s přímými účastníky hovořili. Evangelium Matouše napsal apoštol Matouš, jeden z dvanácti, kteří následovali Ježíše a dostali od Ježíše pověření k Božímu dílu. Evangelium Marka napsal Jan Marek, blízký spolupracovník apoštola Petra, další z dvanácti. Evangelium Lukáše napsal Lukáš, blízký spolupracovník apoštola Pavla. Neměli bychom tedy očekávat, že jejich popisy událostí si budou velice podobné? Každé ze čtyř evangelií je inspirováno Duchem Svatým (2. Timoteovi 3:16-17; 2. Petr 1:20-21). Měli bychom tedy očekávat spojitost a jednotu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je synoptická otázka?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries