settings icon
share icon
Otázka

Co se v Bibli chápe pod pojmem svazování a rozvazování?

Odpověď


Koncept „svazování a rozvazování“ je v Bibli vyučován v Matouši 16:19: „Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi.“ V tomto verši oslovuje Ježíš přímo apoštola Petra a nepřímo ostatní apoštoly. Ježíšova slova znamenala, že Petr bude mít právo, aby sám vešel do Božího království, že bude mít obecnou autoritu, která je symbolicky vyjádřena držením klíčů, a že zvěstování evangelia bude prostředkem k tomu, aby bylo království nebeské otevřené všem věřícím a zavřené nevěřícím. Kniha Skutků nám to ukazuje v praxi. Svým prvním kázáním o dni letnic (Skutky 2:14-40) otevřel Petr poprvé dveře království. Výrazy „svazovat“ a „rozvazovat“ byly v židovské terminologii zcela běžné a znamenaly prostě prohlášení něčeho za zakázané či naopak prohlášení něčeho za povolené.

Petr a ostatní učedníci se měli stát pokračovateli Kristova díla na zemi, měli kázat evangelium a zvěstovat lidem Boží vůli, a byli vyzbrojeni stejnou mocí, jakou měl On. V Matouši 18:18 je rovněž konkrétní zmínka o svazování a rozvazování, a to v kontextu církevní kázně. Apoštolové si neuzurpují Kristovu autoritu nad životy jednotlivých věřících a jejich údělem na věčnosti, ale mají výkonnou moc, která jim umožňuje ukáznit a, je-li to nutné, i vykazovat z církve ty členy, kteří nejsou poslušní.

Kristus v nebi stvrzuje to, co je vykonáno v Jeho jménu a jako projev poslušnosti Jeho Slovu tady na zemi. Obě pasáže, jak Matouš 16:19, tak 18:18, vyznívají v řeckém originále zcela jasně. Co svážete na zemi, je svázáno v nebi. Co na zemi rozvážete, je rozvázáno v nebo. Jinými slovy, Ježíš, který je v nebi, rozvazuje a uvolňuje autoritu Svého Slova, když je na zemi šířeno, aby naplnilo svůj záměr.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co se v Bibli chápe pod pojmem svazování a rozvazování?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries