settings icon
share icon
Otázka

Jak se mohu stát křesťanem?

Odpověď


Prvním krokem k tomu stát se křesťanem, je pochopení termínu “křesťan”. Slovo “křesťan” pochází z 1 p. Kr.. z města Antioch (Skutky apoštolů 11:26). Je pravděpodobné, že ze začátku bylo slovo “ křesťan” míněno jako urážka, znamená vlastně “malý Kristus”. Nicméně během staletí věřící “adoptovali” tento výraz a začali se s ním identifikovat. Jednoduchá definice tohoto slova je, že křesťan je člověk, který následuje Ježíše Krista.

Proč bych se měl stát křesťanem?

Ježíš Kristus prohlásil, “Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé”(Marek 10:45). Vzniká tak otázka – proč potřebujeme být vykoupeni? Výkupné je platba, která musí být provedena výměnou za propuštění osoby. Výkupné se nejčastěji používá v případech únosu, když někdo někoho unesl a drží ho v zajetí, dokud není vyplaceno výkupné za propuštění osoby.

Ježíš zaplatil naše výkupné, aby nás osvobodil z otroctví! Z jakého otroctví? Z otroctví hříchu a jeho následků, fyzické smrti, po které následuje věčné odloučení od Boha. Proč musel Ježíš zaplatit toto výkupné? Protože my všichni jsme infikováni hříchem (Římanům 3:23), a proto si zasloužíme Boží soud (Římanům 6:23). Ježíš byl Bůh v lidské podobě, Bůh přišel na zem, aby se stal jedním z nás, aby se s námi mohl identifikovat a zemřít za naše hříchy (Jakub 1:1,14). Ježíšova smrt byla nekonečná hodnota, která stačila na to, aby zaplatila za hříchy celého světa (1 Jakub 2:2). Ježíšovo vzkříšení po jeho smrti prokázalo, že Jeho smrt byla dostačující oběť, že On skutečně porazil hřích a smrt.

Jak se mohu stát křesťanem?

To je ta nejlepší část. Kvůli své nezměrné lásce k nám to Bůh učinil velmi jednoduché. Všechno, co musíte udělat, je přijmout Ježíše jako svého Spasitele, úplně přijmout Jeho smrt jako dostačující oběť za naše hříchy (Jakub 14:6, Skutky apoštolů 4:12). Být křesťanem není jen o rituálech, chození do kostela nebo dělání určitých věcí, zatímco se jiných zdržujete. Stát se křesťanem, je o tom mít osobní vztah s Ježíšem Kristem. Osobní vztah s Ježíšem Kristem skrze víru, je to, co dělá člověka křesťanem.

Jsi připraven stat se křesťanem?

Pokud jsi připrave, stát se křesťanem tím, že přijmeš Ježíše Krista jako svého Spasitele, vše, co musíš udělat, je věřit. Chápeš a věříš, že jsi zhřešil a jsi hoden Božího soudu? Chápeš a věříš, že Ježíš vzal na sebe tvůj trest a zemřel místo tebe? Chápeš a věříš, že Jeho smrt byla dostačující oběť za tvé hříchy? Pokud Tvoje odpovědi na tyto tři otázky byly ano, pak jednoduše vlož svou důvěru v Ježíše jako svého Spasitele. Přijmi ho, vírou, plně v něj věř. To je vše, co je potřeba pro to stát se křesťanem!

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak se mohu stát křesťanem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries