settings icon
share icon
Otázka

Jaký je správný způsob studia Bible?

Odpověď


Určit správný význam Písma je jedním z nejdůležitějších úkolů, které každý věřící v životě má. Bůh nám neříká, že máme prostě jenom číst Bibli. Máme ji prozkoumávat, studovat a správně ji používat (2. Timoteovi 2:15). Studování Písem je dřina. Zběžné nebo nedůsledné pročítání Písma může někdy vést k naprosto chybným závěrům. Proto je důležité rozumět principům správného výkladu Písma.

Tak především, člověk, který studuje Bibli, by se měl modlit a požádat Ducha svatého o porozumění – to je jedna z věcí, které Duch svatý dělá. „Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí“ (Jan 16:13). V 16. kapitole Janova evangelia mluví Ježíš o Duchu svatém a říká, že až Duch svatý přijde (Duch svatý přišel o Letnicích, Skutky 2), uvede je do veškeré pravdy. A podobně jako Duch svatý vedl apoštoly při psaní Nového zákona, nás vede v chápání Písma. Pamatuj, že Bible je Boží kniha a měli bychom se ho proto ptát, co věci v ní znamenají. Pokud jsi křesťan, pak v tobě přebývá sám autor Písma, Duch svatý, a chce, abys rozuměl tomu, co napsal.

Za druhé, neměli bychom vytrhávat písmo z kontextu okolních veršů a snažit se vykládat jeho význam mimo rámec okolního textu. Měli bychom vždycky získat kontext – tím, že si přečteme okolní verše a kapitoly. Veškeré Písmo pochází od Boha (2. Timoteovi 3:16; 2. Petrův 1:21), ale k jejímu sepsání použil Bůh lidi. Tito lidé měli na mysli konkrétní téma, určitý záměr a vyjadřovali se ke konkrétním problémům. Měli bychom si vždy prostudovat i pozadí každé biblické knihy, kterou studujeme, abychom zjistili, kdo ji napsal, komu byla určena, kdy byla napsána a proč. A měli bychom nechat promlouvat samotný text. Někdy totiž lidé slovům přiřknou svůj vlastní význam, aby dosáhli výkladu podle potřeby.

Za třetí, musíme odolat pokušení být ve svém studiu Bible zcela nezávislí. Je drzost myslet si, že nemůžeme získat hlubší porozumění z celoživotního díla ostatních, kteří studovali Písma před námi. Někteří lidé – chybně – přistupují k Bibli s tím, že budou závislí jen na Duchu svatém, a že sami objeví skryté pravdy Písma. Tím, že nám dal Kristus Ducha svatého, dal církvi lidi, obdařené duchovními dary. Jedním z těchto darů je dar učení (Efezským 4:11-12; 1. Korintským 12:28). Tito učitelé jsou nám dáni od Pána, aby nám pomohli správně pochopit a poslouchat Písma. Je proto moudré studovat Bibli s ostatními věřícími a pomáhat si v porozumění a používání pravdy Božího Slova.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaký je správný způsob studia Bible?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries