settings icon
share icon
Otázka

Co je ta správná víra pro mne?

Odpověď


Rychlá občerstvení nás lákají výběrem jídla přesně podle našeho přání. Některé kavárny se chlubí stovkami různých druhů kávy. I při koupi auta nebo domu si můžeme vybrat to, co splňuje všechny naše požadavky. Již nežijeme jenom v čokoládovém, vanilkovém a jahodovém světě. Všude vládne výběr! Můžete získat cokoli chcete, přesně podle svých osobních představ a potřeb.

Co takhle náboženství, které by odpovídalo našim představám? Co náboženství bez viny, bez nároků a bez množství příkazů a zákazů? Ale je náboženství něco, co si vybíráme podobně jako oblíbenou zmrzlinu?

Je množství hlasů, které se uchází o naši pozornost, tak proč bychom měli volit právě Ježíše za lepšího než Mohammeda, Konfucia, Buddhu, Charlese Taze Russela nebo Josefa Smitha? Nevedou koneckonců všechny cesty do nebe? Nejsou všechna náboženství v podstatě stejná? Pravda je, že ne všechna náboženství vedou do nebe, jako ne všechny cesty vedou do Prahy.

Jediný Ježíš mluví v Boží autoritě, protože jediný Ježíš porazil smrt. Mohammed, Konfucius, nebo jiní hnijí ve svých hrobech, ale Ježíš Boží mocí vstal z hrobu třetího dne po kruté smrti na římském kříži. Kdokoli, kdo má moc nad smrtí, zaslouží si naši pozornost. Kdokoli, kdo má moc nad smrtí, stojí za to, abychom si jej vyslechli.

Důkazy svědčící o vzkříšení Ježíše jsou nezvratné. Nejdříve bylo více než 500 očitých svědků vzkříšeného Krista! To je veliké množství očitých svědků. Nemůžete ignorovat 500 hlasů! Je tady také prázdný hrob; Ježíšovi nepřátelé mohli snadno zastavit řeči o vzkříšení, kdyby mohli předložit jeho rozkládající se tělo, oni však neměli žádné tělo, které by mohli ukázat! Hrob zůstal prázdný! Mohli učedníci jeho tělo ukrást? Těžko. Aby bylo zabráněno této hrozbě, Ježíšův hrob byl přísně střežen vojáky. Když si uvědomíme, že Jeho nejbližší následovníci strachy utekli při Jeho zatýkání a ukřižování, je nanejvýš nepravděpodobné, aby tahle hrstka ustrašených rybářů šla proti cvičeným, profesionálním vojákům. Jednoduchým faktem je, že Ježíšovo vzkříšení není možno popřít!

Opět, kdokoli má moc nad smrtí, zaslouží si, abychom si ho vyslechli. Ježíš dokázal svou moc nad smrtí, máme tedy vyslechnout, co nám chce povědět. Ježíš je jediná cesta spasení (Jan 14:6). On není jenom jednou z cest; On není jakoukoli cestou – Ježíš je tou jedinou cestou.

A tento Ježíš říká: „Pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Matouš 11:28). Náš svět je tvrdý a život v něm těžký. Většina z nás již krvácela nebo byla zraněna. Souhlasíte? Co tedy chcete? Obnovení, nebo jenom náboženství? Živého Spasitele, nebo jenom jednoho z mnohých mrtvých „proroků“? Smysluplný vztah, nebo jenom prázdné rituály? Ježíš není jednou z možností – On je ta jediná volba!

Ježíš je tedy tím správným „náboženstvím“, hledáte-li odpuštění (Skutky 10:43). Ježíš je tím správným „náboženstvím“, hledáte-li smysluplný vztah s Bohem (Jan 10:10). Ježíš je tím správným „náboženstvím“, hledáte-li věčný život v nebesích (Jan 3:16). Uvěřte v Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele – nebudete litovat! Důvěřuj Mu a budou Ti odpuštěny hříchy,nebudeš zklamaný/á..

Chceš-li mít „správný vztah“ s Bohem, pomodli se tuto modlitbu. Pamatuj, že odříkání této ani jakékoli jiné modlitby nikoho nespasí. Jedině víra v Ježíše Krista může přinést odpuštění hříchů. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a poděkovat Mu za darované odpuštění. „Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji trest. Ježíš Kristus však vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je ta správná víra pro mne?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries