settings icon
share icon
Otázka

Co je Kristův soud nebo Kristův soudný stolec?

Odpověď


Římanům 14:10-12 nám říká: „Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem… každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.“ Druhá Korintským 5:10 nám říká: „Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé.“ Z kontextu obou písem je pak zřejmé, že mluví o křesťanech a nikoliv o nevěřících. Kristův soud tedy znamená, že věřící budou Kristu skládat účty za své životy. Kristův soud nemá vliv na spasení; o něm rozhodla Kristova oběť za nás (1 Jan 2:2) a naše víra v něj (Jan 3:16). Všechny hříchy nám byly odpuštěny a už nikdy za ně nebudeme souzeni (Římanům 8:1). Na Kristův soud bychom se tedy neměli dívat jako na Boží soud našich hříchů, ale naopak jako na okamžik, kdy bude Bůh rozdělovat odměny za to, co jsme se svými životy udělali. Ano, Bible říká, že budeme muset skládat účty. A součástí toho bude jistě i skládání účtů za hříchy, jichž jsme se dopustili. To ale nebude hlavní smysl Kristova soudu.

Před Kristovým soudem budou věřící odměněni podle toho, jak věrně sloužili Kristu (1 Korintským 9:4-27; 2 Timoteovi 2:5). Několik věcí, za něž budeme souzeni, bude třeba to, nakolik jsme byli poslušní Velkému poslání (Matouš 28:18-20), jak se nám dařilo vítězit nad hříchem (Římanům 6:1-4) a jak jsme ovládali vlastní jazyk (Jakub 3:1-9). Bible hovoří o tom, že věřící obdrží koruny jako odměnu za různé věci, podle toho, jak věrně sloužili Kristu (1 Korintským 9:4-27; 2 Timoteovi 2:5). Různé odměny a koruny jsou popsány například v 2 Timoteovi 2:5, 2 Timoteovi 4:8, v Jakubovi 1:12, v 1 Petrovi 5:4, a Zjevení 2:10. Dobrým souhrnem toho, jak bychom měli o Kristovu soudu smýšlet, je Jakub 1:12: „Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.“

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je Kristův soud nebo Kristův soudný stolec?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries