settings icon
share icon
Otázka

Co je to Soud velkého bílého trůnu?

Odpověď


Soud velkého bílého trůnu se popisuje ve Zjevení 20:11-15 a je to poslední soud předtím, než budou ztracení vhozeni do ohnivého jezera. Z textu Zjevení 20:7-15 víme, že tento soud nastane po skončení tisíciletého období a poté, co Satan, šelma a falešný prorok budou vhozeni do ohnivého jezera (Zjevení 20:7-10). Budou otevřeny knihy (Zjevení 20:12), které obsahují záznamy o skutcích všech lidí, ať už o těch dobrých nebo špatných, protože Bůh ví o všem, co se kdy řeklo, stalo nebo jen pomyslelo, a poté Bůh odmění nebo potrestá všechny tak, jak si každý zaslouží (Žalm 28:4; 62:12; Římanům 2:6; Zjevení 2:23; 18:6; 22:12).

V tuto chvíli bude také otevřena jiná kniha, zvaná „kniha života“ (Zjevení 20:12). A právě tato kniha určí, zda člověk obdrží věčný život s Bohem nebo věčný trest v ohnivém jezeře. Ačkoliv jsou křesťané zodpovědní za své skutky, mají v Kristu odpuštění a jejich jména jsou zapsána v „knize života od stvoření světa“ (Zjevení 17:8). Z písma víme také to, že právě na tomto soudu budou mrtví „souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků“ (Zjevení 20:12) a že „kdokoli nebude nalezen zapsán v knize života, bude uvržen do ohnivého jezera“ (Zjevení 20:15).

To, že skutečně nastane okamžik posledního soudu, a to pro každého člověka – jak věřícího tak nevěřícího – je jasně patrný z mnoha pasáží písma. Každý člověk bude jednoho dne stát před Kristem a bude souzen za své skutky. Přestože je zřejmé, že soud velkého bílého trůnu je oním úplně posledním soudem, křesťané nejsou jednotní ve výkladu toho, jak tento soud zapadá mezi ostatní soudy, o kterých se v Bibli mluví, a zvláště pak ve výkladu toho, kdo má být u tohoto velkého soudu souzen.

Někteří křesťané se domnívají, že se v Písmu mluví o třech velkých nastávajících soudech. Prvním z nich má být soud ovcí a kozlů, neboli soud národů (Matouš 25:31-36). K němu dojde po skončení doby soužení, ale, před příchodem tisíciletého království; jeho záměrem je rozhodnout, kdo do tisíciletého království vstoupí. Druhým soudem je soud skutků věřícího, o němž se často mluví jako o „soudné stolici [řecky bema] Kristově” (2 Korintským 5:10). Na tomto soudu se křesťanům dostane odměny podle míry své práce ve službě Bohu. Třetím soudem je potom soud u velkého bílého trůnu na konci tisíciletého období (Zjevení 20:11-15). To je soud pro nevěřící, při kterém jsou souzeni podle svých skutků a odsouzeni k věčnému trestu v ohnivém jezeře.

Další křesťané zase věří tomu, že všechny tyto tři soudy hovoří o tom stejném, posledním soudu, a ne o třech různých soudech. Jinými slovy, že soud před velkým bílým trůnem ve Zjevení 20:11-15 bude okamžikem, kdy budou souzeni jak věřící, tak nevěřící. Ti, jejichž jména budou nalezena v knize života, budou souzeni podle svých skutků, aby se určila odměna, kterou dostanou, nebo o niž přijdou. Ti, jejichž jména v knize života nalezena nebudou, budou souzeni podle svých skutků, aby se určila míra trestu, kterého se jim dopřeje v ohnivém jezeře. Lidé, kteří zastávají tento výklad, věří tomu, že Matouš 25:31-36 je jenom jiným popisem událostí, ke kterým dojde před velkým bílým trůnem. Poukazují na to, že výsledek soudu je totožný s tím, co vidíme na soudu velkého bílého trůnu ve Zjevení 20:11-15. Ovce (věřící) vstoupí do věčného života, zatímco kozly (nevěřící) čeká uvržení do „věčného trestu“ (Matouš 25:46).

Ať už zastáváte jakýkoliv výklad událostí před velkým bílým trůnem, je důležité nezapomenout na to, že jednou k soudu (nebo soudům) dojde. Soudcem bude Ježíš Kristus, a všichni nevěřící budou Kristem souzeni a obdrží trest za skutky, jichž se dopustili. Bible mluví velmi jasně o tom, že nevěřící si „hromadí hněv pro den soudu (Římanům 2:5) a že Bůh „odplatí každému podle jeho skutků“ (Římanům 2:6). I věřící budou Kristem souzeni, ale vzhledem k tomu, že nám byla připočtena Kristova spravedlnost a že naše jména jsou zapsána v knize života, budeme odměněni a nikoliv potrestáni, a to podle našich skutků. Římanům 14:10-12 mluví o tom, že všichni budeme stát před Kristovým soudným stolcem a všichni složí Bohu účet.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je to Soud velkého bílého trůnu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries