settings icon
share icon
Otázka

Co je smrtelný hřích?

Odpověď


1 Janova 5:16 je jedním z nejobtížněji vykládaných veršů v Novém Zákoně. „Kdyby někdo viděl svého bratra, jak hřeší hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život, totiž těm, kdo nehřeší k smrti. Je hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za ten.“ Všechny interpretace doposud jakoby nedávali odpověď na všechny otázky týkající se tohto verše.

Nejlepší odpověď můžeme najít srovnáním tohto verše s tím, co se stalo Ananiášovi a Zafiře ve Skutcích 5:1-10 (viz také 1 Korintským 11:30). Smrtelný hřích je umíněný, permanentní, nestoudný hřích. Bůh povolal své děti k svatosti (1 Petrova 1:16), a Bůh je koriguje když hřeší. My nejsme „potrestáni“ za náš hřích ve smyslu že bychom stratili spásu anebo že bychom byli věčně odloučeni od Boha, prostě jsme disciplinnovaní. „Vždyť koho Pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna.“ (Židům 12:6)

1 Janova 5:16 říká že přichází bod, ve kterém Bůh už nemůže dovolit věřícímu pokračovat v nestoudném hříchu. Když se člověk k tomuto bodu dostane, Bůh může rozhodnout vzít tomuto tvrdohlavě hříšnému věřícímu život. Ta „smrt“ je fyzická smrt. Bůh z času na čas čistí svou církev odstraňujíc ty, které jsou Mu záměrně neposlušní. Apostol Jan dělá rozdíl mezi „hříchem který vede ke smrti“ a „hříchem který nevede ke smrti“. Ne s každým hříchem v církvi se jedná stejným způsobem protože ne všechny hříchy dosáhnou stupně „hříchu, který vede ke smrti“.

Ve Skutcích 5:1-10 a Korintským 11:28-32, Bůh jedná s úmyslným, vypočítavým hříchem v církvi tím že bere hříšníkům fyzický život. Tohle je možná také to, co Pavel vyjádřuje jako „záhuba těla“ v 1 Korintským 5:5.

Jan říká že bychom se měli modlit za Křesťany kteří hřeší, a že Bůh bude slyšet naše modlitby. Nicméně možná přijde čas, kdy Bůh rozhodne zkrátit život věřícího pro nevyznaný hřích. Moditby za takovou osobu nebudou mít odezvu.

Bůh je dobrý a spravedlivý a On nás nakonec udělá “slavnou církví, nemající poskvrnu ani vrásku nebo cokoli takového, ale svatou a bez úhony” (Efezským 5:27). Takže nakonec, Bůh kárá své děti. Kéž nás Pán ochrání od těžkého srdce, které by možná způsobilo že bychom spáchali “smrtelný hřích”.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je smrtelný hřích?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries